vandaag overleden, modern sjamaan: Robert Jasper Grootveld

Robert Jasper Grootveld roept met zijn happenings in de zestiger jaren, maar ook met zijn daarna ontplooide activiteiten van visionair vlottenbouwer, associaties op met kenmerken van het sjamanisme. In het proefschrift over de Provobeweging, enkele jaren na de beweging, van Jef Lambrecht wordt uitgebreid aandacht besteed aan deze happenings: “Wanneer provo in 1965 ten tonele verschijnt heeft Grootveld reeds een stapel voorbereidend werk achter de rug. Jaren lang heeft hij als een ware Johannes de Doper, de komst van Klaas predikend, gebouwd aan een kultureel klimaat waarin provo zou kunnen gedijen” (p.76). Lambrecht noemt de ontwikkeling van Grootveld waarin een gebeurtenis van belang is voor de relatie van Grootveld met het sjamanisme, wanneer deze als steward op een zeevaarder reizen maakt: “Een ervan bracht hem naar Zuid Afrika, waar hij, in Durban, voor een schijntje een koffertje kocht met daarin magische attributen van een vermoorde medicijnman. Het koffertje, waar alle Afrikanen een heilige schrik voor bleken te hebben zet Jasper bij de terugreis aan het denken over magie en onzichtbare verbanden, ook in onze samenleving, ‘een moderne asfaltjunle van koelkasten en roomkloppers en (wij JL) houden zodoende de meest primitieve eredienst in stand in de vorm van rookoffers aan God Jan Publiek” (ontleend aan Van Reeuwijk/Damsterdamse extremisten, 1965, p.11).
Vanaf 1962 ontwikkelen zich zijn rituele happenings, eerst in de Anti Rooktempel in de Korte Leidsedwarsstraat 31 (in bruikleen gegeven door de restauranthouder en kabalist Nicolaas Kroeze), later verplaatsen zijn happenings zich naar het door tabaksfabrikant Hunter gefinancierde beeldje ‘Het Lieverdje’ op het Spui.

Daar vindt de vermenging met de inmiddels ontstane provobeweging plaats. Grootveld gebruikt trance achtige handelingen, hij heeft visioenen zoals die van Amsterdam als ‘magisch centrum’ van ‘onze westerse asfaltjungle’. Hij spreekt over het feit dat in Amsterdam vroeger heksenprocessen aangevochten konden worden (vraaggesprek in de Wereldkroniek van 9 oktober 1965) en dat er verband was tussen de magische grachtengordel en deze rol van Amsterdam. Hieruit volgt het beeld dat “Iedereen met zonderlinge, heilzame ideeën” naar Amsterdam moest komen om daar zijn boodschap uit te dragen. “Die ‘profeten’ noemt Grootveld ‘Klazen’, deze klazen zullen samenkomen in een konsilie. Het zijn deze klazen die “zien welke kant het op moet gaan met een intens besef van alles, tegelijkertijd.” (H.J. Meijer/Heer geef me een sigaret, Ratio april 1964). “Het verschijnen van de kreet ‘Kom Klaas’ werd geregeld aangetroffen op de Amsterdamse muren, in kombinatie met het grafisch symbool voor het Magisch Centrum: het beroemde door Bart Hughes ontworpen Appeltje met stip.” (Lambrechts, p.88)
Het klimaat waarin deze rituelen tot ontwikkeling komen wordt mede bepaald door publikaties als Vance Packard’s Hidden Persuader/Verborgen verleiders (door Grootveld geparafraseerd in een gestencild blaadje met hanepootletters onder de titel ‘Hippe zweeter’ en Pauwels/Dageraad der magiers. Grootveld verhaalt hoe hij tijdens de vervolging van provo (de latere ’tolerantie’ moest nog veroverd worden) het boek van professor Baschwitz over heksenprocessen las. Het is ook het Baschwitz Instituut van de Amsterdamse universiteit (massapsychologie) dat in die tijd begint een provo collectie aan te leggen.

Dromen voor de groep

Raar weekje zonder dinsdagavond groep.. wel veel andere gebeurtenissen. De voorbereidingen van de Nieuwerkerks Hitland maand groep verloopt weer zeer explosief. Er wordt in deze groep veel gedroomd voorafgaand aan de rituelen. Zal niet precies ingaan op de droom maar de essentie is dat droom spirit ons wees op onze dualiteit. We leven vaak een ander leven dan dat we wensen. Dromen het een maar zijn het anderen. Toen de droom de groep in kwam, via een e-mail cirkel, werd er meteen gereageerd door een aantal leden en waren er ook andere die de zelfde nacht droomde. Over het verwerven van kracht en het oogsten van dat wat gezaaid is. Er wordt onderling gesproken over de betekenis en hoe het ritueel aangepakt gaat worden. Er zijn er zelfs die melden dat ze zoveel weerstand voelen dat ze eigenlijk al bij voorbaat zouden willen afbellen.. Dat belooft een mooi ritueel waar de volgende tekst de inleiding is naar het oplossen van de dualiteit, terug naar je eigen contact met Spirit.

Op energetisch vlak zijn er grote verschuivingen gaande. Iedereen wordt op zichzelf teruggeworpen en het lijkt soms wel alsof alle veilige structuren verdwijnen. Voor een deel is dit ook zo. De uitdaging is meer voeling met je eigen essentie te hebben en van uit je essentie te weten, en te handelen. Dit wordt belangrijker omdat de verschuivingenop alle niveaus tegelijkertijd plaatsvinden. Op fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel, intermenselijk, collectief en planetair niveau. De structuren waar we al eeuwen in gegroeid zijn en aan gewend zijngeraakt staan op springen.

Rudy de Boc In DJOJ
Afgelopen zaterdag avond was Rudy de Bock in DJOJ. Hij verzorgde daar tijdens het “anders avondje uit” een dia avond zoals ik die al zeker 30 jaar niet mee gemaakt heb. Deze keer geen ellenlange avond met beelden van familie op vakantie maar beren, beren, beren en nog eens beren vrij in de natuur van Alaska. Rudy is daar iedere zomer te vinden sinds een Lakota medicijnman vertelde dat hij de rest van zijn leven met beren zou leven. Van de drie beren mannen is hij de enige die nog leeft. Wie er bijwas weet waarom. Zelden iemand ontmoet die zo consquent is in zijn liefde voor deze soms wel 1000 kilo wegende bruine knuffels. (meer foto’s uit de serie vind je hier)

Meer anders avondjes uit

7 maart is er weer een anders avondje uit. deze keer voor wie van dansen houd, een zogenaamdeSoul 2 Soul swingavond. Sjamaan.nl is aanwezig aan het begin van de avond en helpt despieren los te maken. We doen dit natuurlijk op Sjamanistiche wijze.. met veel trommels en ratels maar ook DJ WM is van de partij. Hij ondersteunt met tape en CD ook op andere wijze…

Je geeft je op via DJOJ of belt 010-2850236

Met zes belangstellende was het weer een mooie cirkel aan menselijk ervaring afgelopen dinsdag. Omdat het (nog) volle maan was besloten we de grootmoeder van Februari als thema te nemen en haar uit te nodigen. Zij is de Grootmoeder die de Wijsheid bewaakt is naast de geschiedschrijfster van alle aardse archieven, ook de hoedster van de steenbibliotheken, Heilige Tradities, de Herinnering en het Planetaire geheugen is. Kortom een prachtige aanleiding om een groot Medicijnwiel neer te leggen en op zoek te gaan naar die wijsheid.

Zij leert ons ondermeer hoe we onszelf kunnen ontwikkelen door de waarheid te eren in alle dingen. Zij die de Wijsheid bewaakt eert de waarheid, ook die vanuit een persoonlijk Heilig Standpunt. Ieder individu beleeft de waarheid op zijn of haar eigen manier. In haar wijsheid begrijpt deze clanmoeder dat er waarheid zit in ieder levensverhaal.

Als we onze eigen waarheid eren, ontwikkelen we ons zelfgevoel en kunnen we anderen toestaan hetzelfde te doen. Ieder nieuw begrip dat door anderen wordt gedragen kunnen we toevoegen aan onze eigen wijsheid en kennis. Zo zorgen we voor juiste verhoudingen met Al Onze Verwanten.
Door ons bij te staan bij het herstellen van ons persoonlijk geheugen, toont Zij die de Wijsheid bewaakt ons hoe we kunnen terugkeren naar een herinnering en hoe we ten behoeve van onze innerlijke groei gebruik kunnen maken van gevoelens, Wijsheid, zintuiglijke waarnemingen, woorden of ideeën uit ons geheugen. Deze Clanmoeder leert ons dat we al onze ervaringen weer uit ons geheugen kunnen terugroepen – ook in de toekomst- als we ze nodig hebben bij het leren van onze levenslessen.
Zij die de Wijsheid bewaakt heeft aandacht voor het detail en leert ons hoe we details uit ons geheugen kunnen gebruiken om ons bewustzijn te richten op het Medicijn van Totaal in het Hier en Nu zijn. Als we ons op de details van het hier en nu richten, zullen we ons niet verliezen in zorgen over de toekomst of spijt over het verleden. De kunst van het volledig aanwezig zijn staat ons ter beschikking als middel om zelfontwikkeling te verdiepen.

Op het Medicijnwiel Ziet dat er als volgt uit:
Oosten Welke lessen heb je geleerd wat is de rode draad in je leven?
Zuiden Wat heb je geleerd waarop je kon vertrouwen?
Westen Welke emoties heb je geleerd te uiten of onder ogen te komen?
Noorden Welke wijsheid heb je ontvangen?
Boven Wat heb je geleerd van de wijsheid die van boven komt?
Beneden Welke wijsheid heb je in de praktijk ervaren?
Binnen Wat heb je geleerd over het leven binnen in jou?

Iedereen neemt de tijd op de richtingen in het Medicijnwiel met de vragen die de bij de windrichting wordt gesteld. Kijkt naar zichzelf, luistert naar zich zelf, loopt ieder detail in zijn of haar geheugen na. Niet in dramamaar vanuit kracht. Met als eind resultaat dat je kan constateren.. Dit en dit, en dat heb ik gedaan, heb ik bereikt, hoef ik niet op terug te kijken.. Ik ben NU, HIER! Dus: De kunst van het volledig aanwezig zijn staat ons ter beschikking als middel om zelfontwikkeling te verdiepen. (mocht je meer willen weten over dit onderwerp moet eens De kracht van het Nu – gids voor spirituele verlichting van de Auteur: Eckhart Tolle opzoeken..)

met die wijsheid en kracht konden we nog een tweede keer de cirkel in naar de richting die de eerste keer vaag bleef, of veel vragen maar geen antwoorden opriepen. Daar was behoefte aan, zo bleek in een rondje.. Het West was daarbij blijkbaar het lastigste geweest.. daar was het druk! al met al een prachtige avond die we afsloten met een stenen healing. Iedereen nam de steen mee die hem riep, en gebruikte die bij wat nodig was voor heelheid en evenwicht.

Wil je ook een avond met de Spirits mee maken? Elke dinsdagavond is er open inloop. Deze avond is voor iedereen geschikt. Ik vertel het verhaal tijdens het doen. Een leukere manier is er niet om te leren of te ervaren. We hebben geen agenda, geen boek en geen antwoorden. Er is alleen de groep en wat Spirit ons brengt!

Deze dinsdagavond is nog te beleven op 24 februari en 3 en 10 maart 2009.
Centrum DJOJ zaal 5
Anthony Duyklaan 5-7
3051 HA Rotterdam
Aanmelden kan via telefoonnummer 06 246 999 10 (maar hoeft niet).

LETOP a.s 17 februari is er geen OPEN GROEP!!!!

Een sjamaan is een intellectueel en geestelijke die gewoonlijk macht over en invloed op andere mensen in de stam bezit en verscheidene functies uitoefent, waaronder de functie van heler. Een verwant begrip is medicijnman, die een vergelijkbare functie uitoefent bij de inheemse (indiaanse) volkeren in Noord-Amerika.

De rol van de sjamaan is medische zorg te verstrekken en het voorzien in andere communautaire behoeften tijdens crisistijden door gebruik te maken van bovennatuurlijke middelen. De sjamaan communiceert op directe wijze met entiteiten op het “geestelijke vlak” om hun hulp te vragen om de behoeften van hun gemeenschappen te dienen. Zowel mannen als vrouwen kunnen sjamaan zijn, afhankelijk van culturele traditie.

Een sjamaan gebruikt vaak spirituele wegen om tot een extase, of hoger bewustzijn te treden om zo tot de geesten te treden. In tweede instantie wordt een geest opgeroepen met een (soms specifiek) ritueel dat kan bestaan uit een gedicht, een dans of zelfs het gebruiken van hallucinogenen.

Het woord sjamaan is voortgekomen uit het Siberische Toengoezisch (Evenks) en betekent letterlijk: hij (of zij) die weet. Het begrip is door Westerse antropologen en aanhangers van New Age ten onrechte gebruikt om de “medicijnpersonen” van de Noord-Amerikaanse indianen aan te duiden. Het gebruik van de term “sjamaan” als medicijnman of medicijnvrouw wordt bedoeld wordt dan ook door veel inheemse Amerikanen als beledigend opgevat omdat het begrip geheel voorbijgaat aan de essentie van hun eigen cultuur.

Het voornaamste verschil tussen sjamanen uit Siberië en medicijnmannen en -vrouwen bij de indianenvolkeren uit Noord-Amerika is dat de eersten direct in contact met de geestenwereld treden door een extatische vorm van “uittreding”, terwijl de tweede groep (soms) op indirecte wijze de geestenwereld benadert middels bepaalde ceremoniën en rituelen

Na de gebruikelijke rituele voorbereidingen van de ruimte, uitnodigen van de spirits, reinigen van degene die aanwezig zijn, bespreken we hoe iedereen er bij zit. Via onze gedeelde zorg over de boze buitenwereld constateren we dat we hoe dan ook zelf daar onderdeel van zijn. Ook stellen we vast dat ons ego de grootste boosdoener is. Door onze goddelijke kant steeds achter ons ego te plaatsen, doen wij mee. Grappig is dat Spirit blijkbaar het zaad al heeft gepland.  Er zijn mensen in de kring die op weg naar het ritueel ego en het probleem van ego al hebben besproken in relatie met eigen ervaringen in spirituele groepen waarin ze verkeren.
We besluiten het medicijnwiel simpel (vier stenen, geen centrumsteen) neer te leggen en te kijken naar onze eigen ego-spelletjes:

  • die onder ogen te zien (west – jij en de wereld)
  • deze weg te snijden (zuid)
  • het aan Spirit aan te bieden om het te recyclen (noord)
  • nieuwe delen te vinden die de leegte opvullen (oost)
  • te checken of die bij je past (op west).

Op het medicijnwiel ziet dat eruit als een Dagaz of Lemniscaat uit. Wikipedia zegt hier over: “Dagaz is de drieëntwintigste rune van het oude futhark. De klank is ‘D’. De rune staat symbool voor evenwicht tussen tegenstellingen, zoals licht en donker.”

Ook daar heeft Spirit zijn werk gedaan. De Kunstenaar Joop Kempers, die in de kring is aangeschoven, vertelt dat hij een nieuw schilderij heeft toegevoegd aan zijn website. Het Dagaz-teken komt erop voor.

Iedereen, zes in getal, krijgt de mogelijkheid het medicijnwiel in deze Dagaz te lopen en te werken aan zijn ego-spelletjes. Dat leverd een mooi en indrukwekkend ritueel op. De rest van de groep zit om het wiel en ratelen en zingen met focus op een goede ervaring voor degene die in de cirkel bezig is. Na de korte pauze werken we tot het einde van de avond in tweetallen nog met een krachtdier voor elkaar. Een bijzondere avond volgens de aanwezigen.

Wil je ook een avond met de Spirits mee maken? Elke dinsdagavond is er open inloop. Deze avond is voor iedereen geschikt. Ik vertel het verhaal tijdens het doen. Een leukere manier is er niet om te leren of te ervaren. We hebben geen agenda, geen boek en geen antwoorden. Er is alleen de groep en wat Spirit ons brengt!

Deze dinsdagavond is nog te beleven op: 10, 24 februari en 3 en 10 maart 2009.
Centrum DJOJ zaal 5
Anthony Duyklaan 5-7
3051 HA Rotterdam
Aanmelden kan via telefoonnummer 06 246 999 10 (maar hoeft niet).

Leven met beren in Alaska, Rudy de Bock
Rudy de Bock kreeg van een medicijnman in de Verenigde Staten de voorspelling dat zijn leven in het teken zou staan van beren. Kort daarna had hij zijn eerste ontmoeting met beren in Yellowstone National Parc.
Die ontmoeting zou zijn leven blijvend veranderen. Sindsdien is hij gefascineerd gebleven door beren. Hij slaat al 17 jaar iedere zomer zijn tent op in de wildernis van Alaska en leeft te midden van ze. Hij vindt het een voorrecht om zo dicht bij een zo krachtig, ongerept en puur wezen te mogen staan en heeft groot respect voor beren. Hij vindt dat we veel van ze kunnen leren. Rudy kent de beer heel goed en wil er graag over vertellen. Vragen en discussie zijn welkom. Om zelf iets te ondernemen voor de bescherming van beren heeft hij de Save a Cub Foundation opgericht waar hij de voorzitter van is.
Aanvang diner 18.00 uur / Aanvang Lezing om 19.00 uur
Klik hier om je aan te melden voor het Anders Avondje Uit
(Op de laatste dag is aan/af melden alleen telefonisch mogelijk.)

De Nieuwerkerkse bossen waren vrijdag 30 januari het decor voor een bijzonder ritueel. In een beren lodge konder één voor één de participanten naar binnen om met hun zwarte kanten af te rekenen. De rest van de groep, 6 mensen stonden om de lodge en rattelde en trommelde voor de persoon in de lodge. Degene in de hut kon met healing bear niet allen naar zijn zwarte kanten kijken maar er ritueel ook afstand van nemen. Buiten de lodge brand op het westen een vuur waarin symbolische een doek of shirt werd verbrand die de deelnemers al 2 weken droegen tijden hun focus op de zwarte kanten van hun persoonlijkheid. Het vuur was er voor transformatie van die kanten, transformatie naar nieuwe kwaliteiten. Kwaliteiten die meer verbonden zijn met de roots van de deelnemers. Geen aangeleerd gedrag of drama, maar eerlijk, open en hartstochtelijk wild te ze zijn. We eindigde daar in het donkere bos met een ritueel waar bij de deelnemers met de rug tegen een boom staand hun wortels verbonden met de wortels van de boom om te leren wat roots zijn.. wat het betekend wortels te hebben, wortels met je oorspronkelijk opdracht, met jij zoals je was voor dat je geconditioneerd werd.

We eindigen met dank te zeggen, dank voor de plek in het bos, de spirits die ons steunde, het vuur dat ons hielp transformeren, de grootmoeders die altijd bij ons zijn, we dankten elkaar voor de aandacht en de liefde.