Op zoek naar geluk bij sjamaan

De langste dag van het jaar, 21 juni, wordt in spirituele kringen uitbundig gevierd. Fotografe Angeline Swinkels maakte vorig jaar een rondgang langs zweethutten, healingsessies en trancedansfestijnen….

Rond 21 juni,  is er de halfjaarlijkse zonnewende. Een gebeurtenis die door natuurgodsdiensten en verwante spirituele bewegingen vaak uitbundig gevierd wordt. Ook door sjamanisten. Sjamanisme is het ‘oudste en meest oorspronkelijke pad van geestelijke ontwikkeling dat de mensheid kent’, is te lezen op de website van Wabke uit Groenekan (www.wabke.nl). ‘Het is de individuele zoektocht naar persoonlijke kennis en macht. Een zoektocht die eruit bestaat de denkbeeldige kloof tussen de materiële wereld en de wereld van inspiratie te overbruggen.’ Dat gaat niet vanzelf. Daarom kent het sjamanisme veel rituelen en ceremonies, waarvan fotograaf Angeline Swinkels er een aantal vastlegde als afstudeerproject aan de Fotoacademie Amsterdam. (zie bij reportage’s de serie sjamanisme in Nederland. Op zoek naar geluk bij sjamaan.

Diepere lagen

Ze was in Hilvarenbeek bij een zweethutceremonie. Wie plaatsneemt in het aardedonker van zo’n hut, omgeven door alleen gloeiende stenen, voelt ‘de buitenste lagen van het ego smelten en de diepere lagen van de ziel wakker worden’, staat te lezen op www.zweethutceremonie.nl. De zweethut helpt zo ‘het contact met je oorsprong te herstellen’. In Zaandam woonde Swinkels een trancedans-ceremonie bij. ‘Beweging is essentieel in sjamanistisch werk’, wordt geschreven op www.sjamaan.nl. ‘Al snel nadat de mens kon staan, ging hij dansen. De sjamanistische traditie is er een bij uitstek die aansluit bij deze gedachte.’ Want: ‘De trance wordt vooral bereikt in beweging.’ In Alkmaar was ze getuige van een soul-retrieval, een van de bekendste ceremoniën van het sjamanisme. Met vuur en water zuiveren de deelnemers een touwtje dat ze van de sjamaan, de toverpriester, hebben gekregen, vertelt Swinkels. ‘Onder begeleiding van drie trommelaars gaat ieder voor zich vervolgens in meditatie. Het gezuiverde touwtje geleidt de goede energie, zodat de ziel hersteld kan worden.’ Want dat is het doel van deze ceremonie: het herstellen van de oorspronkelijke ziel, die in de loop van ieders leven stukjes kwijtraakt. Op zoek naar geluk bij sjamaan.

Moeder aarde

Tot slot maakte ze in Gasselte een ‘ceremonie voor moeder aarde’ mee, onder leiding van een uit Peru overgevlogen sjamaan, die, vertelt Swinkels, maar met moeite zijn meegebrachte spullen door de douane kreeg. ‘Op de foto’s zijn de deelnemers in diepe meditatie verzonken, nadat ze een van de sjamaan gekregen middeltje op hun buik hadden gesmeerd.’ Als ‘nuchtere Hollandse’ is Swinkels na haar project niet bekeerd. Wel geïntrigeerd. En ook wel verbaasd. ‘Ze waren allemaal heel open en vriendelijk. Het is geen sekte, het heeft niets geheims. Die mensen zijn allemaal op hun manier op zoek naar geluk. Daar heb ik wel respect voor.’ Op zoek naar geluk bij sjamaan

 

bijvoetkruid sjamanenplant

De benaming Bijvoet zou stammen uit het oudhoogduits “biboz”, later “bifuoz” afgeleid van het oude werkwoord “bozzan” dat stoten betekent. Daarmee bedoelde men dat het kruid dat als specerij BIJ de spijzen wordt GESTOTEN en daartoe diende in vroegere tijden de plant bijvoet. maar het is ook bijvoetkruid sjamanenplant. want de plant en vooral zijn spirit heeft een lange traditie van genezing en reiniging. De kruiden die wij als desert sage kennen is.. precies bijvoet!

Artemisia Vulgaris

Een andere benaming voor het bijvoetkruid is Artemisia Vulgaris. De meest voor de hand liggende verklaring van de wetenschappelijke geslachtsnaam Artemisia is dat deze is afgeleid van het Griekse Artemes (=gezond). de soortnaam Vulgaris (=massa) komt van vulgus, wat overal voorkomend betekent. Het is inderdaad een algemeen voorkomende plant, die we het meest zien op droge, zanderige grong, op vrijwel elke spoorwegemplacement, op stortplaatsen en in hoge, droge bermen. Andere bronnen vermelden dan weer dat Artemisia afkomstig is van de Griekse godin Artemis, de godin van het huwelijk en de geboorte en de patrones der maagdelijkd-heid of van Artemisia, de vrouw van Mausolos, de koning van Holicarnassus. De plant is nauw verwant met de absint-alsem, die reeds door de Egyptenaren werd gebruikt.

zodevormende wortels

De bijvoetplant is erg sterk, ontzettend mooi en staat goed vast in de grond met haar zodevormende wortels. Bijvoet groeit rechtop en kan ruim 120 cm hoog worden. Het nadeel van bijvoet is echter dat de plant snel te groot en te breed wordt voor een bescheiden kruidentuin. Opvallens zijn de decoratief ingesneden bladeren, groen aan de bovenkant en grijsviltig behaard aan de onderkant. De stengel is vaak enigszins rood aangelopen. Bovenaan vertakt hij zich en vormt aan de uiteinden nietige bloemhoofdjes, die in langwerpige pluimen rechtop staan. De plant is erg geurig en werd daarom gebruikt om wijn te kruiden. De plant bloeit van juli tot oktober. Bijvoet bevat veel looizuur en bitterstof, vandaar haar geneeskrachtige eigenschappen.

Maagbitter

Romeinse soldaten staken bijvoet in hun schoenen, omdat dit hen zou behoeden tegen pijnlijke voeten. Aangenomen wordt dat de plant hieraan haar Nederlandse naam dankt. Het erg bittere aftreksel (alsem) van de knoppen werd als maagbitter aangewend. Er zijn nog een heleboel andere aandoeningen waarbij bijvoet soulaas kan bieden: pijn, koorts, buikkrampen, epilepsie, verstuikingen, overtollig zweten,… Er zijn wel een aantal beperkingen qua gebruik van de bijvoetplant. Grote dosossen moeten vermeden worden, aangezien ze giftig zijn. Bovendien kunnen zwangere vrouwen best geen bijvoet gebruiken. Zij zijn immers gevoeliger voor het thujon van de etherische olie. De kleine trosjes nog gesloten bloemknopjes kunnen we bovendien als keukenkruid gebruiken.

Oosterse gewoonte

Een andere variant is de bijvoetwol: dit geneesmiddel werd als volgt gebruikt. De wollige stof wordt ineen gerold tot een kleine kegel, die met speeksel aan de huid van het aangedane lichaamsdeel wordt vastgekleefd en vervolgens in brand gestoken. De hierdoor ontstane brandwond zou dan door te gaan etteren de patiënt genezing brengen. Dit principe is gebaseerd op een eeuwenoude Oosterse gewoonte.

 Het beveiligde het huis tegen brand en boze geesten

Naast z’n geneeskrachtige eigenschappen, was bijvoetkruit volgens de legendes ook nog tot heel wat andere dingen in staat. Het beschermde de mens tegen dieren, ratten, muizen en vliegen. Het beveiligde het huis tegen brand en boze geesten. Behekste melk, boter en eieren werden door het aanraken met de plant onttoverd. Is men zelf betoverd dan volstaat het driemaal met een bosje bijvoet op de grond te slaan om de toverkracht te breken. (folklorisch plantenboek)

 

Grootmoeder die de Wijsheid bewaakt

Met zes belangstellende was het weer een mooie cirkel aan menselijk ervaring afgelopen dinsdag. Omdat het (nog) volle maan was besloten we de grootmoeder van Februari als thema te nemen en haar uit te nodigen. Zij is de Grootmoeder die de Wijsheid bewaakt is naast de geschiedschrijfster van alle aardse archieven, ook de hoedster van de steenbibliotheken, Heilige Tradities, de Herinnering en het Planetaire geheugen is. Kortom een prachtige aanleiding om een groot Medicijnwiel neer te leggen en op zoek te gaan naar die wijsheid.

Zij leert ons ondermeer hoe we onszelf kunnen ontwikkelen door de waarheid te eren in alle dingen. Grootmoeder die de Wijsheid bewaakt eert de waarheid, ook die vanuit een persoonlijk Heilig Standpunt. Ieder individu beleeft de waarheid op zijn of haar eigen manier. In haar wijsheid begrijpt deze clanmoeder dat er waarheid zit in ieder levensverhaal.

Als we onze eigen waarheid eren, ontwikkelen we ons zelfgevoel en kunnen we anderen toestaan hetzelfde te doen. Ieder nieuw begrip dat door anderen wordt gedragen kunnen we toevoegen aan onze eigen wijsheid en kennis. Zo zorgen we voor juiste verhoudingen met Al Onze Verwanten.
Door ons bij te staan bij het herstellen van ons persoonlijk geheugen, toont Grootmoeder die de Wijsheid bewaakt ons hoe we kunnen terugkeren naar een herinnering en hoe we ten behoeve van onze innerlijke groei gebruik kunnen maken van gevoelens, Wijsheid, zintuiglijke waarnemingen, woorden of ideeën uit ons geheugen. Deze Clanmoeder leert ons dat we al onze ervaringen weer uit ons geheugen kunnen terugroepen – ook in de toekomst- als we ze nodig hebben bij het leren van onze levenslessen.
Grootmoeder die de Wijsheid bewaakt heeft aandacht voor het detail en leert ons hoe we details uit ons geheugen kunnen gebruiken om ons bewustzijn te richten op het Medicijn van Totaal in het Hier en Nu zijn. Als we ons op de details van het hier en nu richten, zullen we ons niet verliezen in zorgen over de toekomst of spijt over het verleden. De kunst van het volledig aanwezig zijn staat ons ter beschikking als middel om zelfontwikkeling te verdiepen.

Op het Medicijnwiel Ziet dat er als volgt uit:
– Oosten Welke lessen heb je geleerd wat is de rode draad in je leven?
– Zuiden Wat heb je geleerd waarop je kon vertrouwen?
– Westen Welke emoties heb je geleerd te uiten of onder ogen te komen?
– Noorden Welke wijsheid heb je ontvangen?
– Boven Wat heb je geleerd van de wijsheid die van boven komt?
– Beneden Welke wijsheid heb je in de praktijk ervaren?
– Binnen Wat heb je geleerd over het leven binnen in jou?

Iedereen neemt de tijd op de richtingen in het Medicijnwiel met de vragen die de bij de windrichting wordt gesteld. Kijkt naar zichzelf, luistert naar zich zelf, loopt ieder detail in zijn of haar geheugen na. Niet indramamaar vanuit kracht. Met als eind resultaat dat je kan constateren.. Dit en dit, en dat heb ik gedaan, heb ik bereikt, hoef ik niet op terug te kijken.. Ik ben NU, HIER! Dus: De kunst van het volledig aanwezig zijn staat ons ter beschikking als middel om zelfontwikkeling te verdiepen. (mocht je meer willen weten over dit onderwerp moet eens De kracht van het Nu – gids voor spirituele verlichting van de Auteur: Eckhart Tolle opzoeken..)

met die wijsheid en kracht konden we nog een tweede keer de cirkel in naar de richting die de eerste keer vaag bleef, of veel vragen maar geen antwoorden opriepen. Daar was behoefte aan, zo bleek in een rondje.. Het West was daarbij blijkbaar het lastigste geweest.. daar was het druk! al met al een prachtige avond die we afsloten met een stenen healing. Iedereen nam de steen mee die hem riep, en gebruikte die bij wat nodig was voor heelheid en evenwicht. we bedanken de Grootmoeder die de Wijsheid bewaakt voor haar lessen.

 

Dagaz als oplossing uit verstrikking

Na de gebruikelijke rituele voorbereidingen van de ruimte, uitnodigen van de spirits, reinigen van degene die aanwezig zijn, bespreken we hoe iedereen er bij zit. Via onze gedeelde zorg over de boze buitenwereld constateren we dat we hoe dan ook zelf daar onderdeel van zijn. Ook stellen we vast dat ons ego de grootste boosdoener is. Spirit stelt voor om de Dagaz als oplossing uit verstrikking van het ego te komen.

 

Goddelijke kant

Door onze goddelijke kant steeds achter ons ego te plaatsen, doen wij mee. Grappig is dat Spirit blijkbaar het zaad al heeft gepland.  Er zijn mensen in de kring die op weg naar het ritueel ego en het probleem van ego al hebben besproken in relatie met eigen ervaringen in spirituele groepen waarin ze verkeren. Dagaz als oplossing uit verstrikking lijkt een mooi ritueel op het juiste moment.

Medicijnwiel

We besluiten het medicijnwiel simpel (vier stenen, geen centrumsteen) neer te leggen en te kijken naar onze eigen ego-spelletjes:

  • die onder ogen te zien (west – jij en de wereld)
  • deze weg te snijden (zuid)
  • het aan Spirit aan te bieden om het te recyclen (noord)
  • nieuwe delen te vinden die de leegte opvullen (oost)
  • te checken of die bij je past (op west).

Op het medicijnwiel ziet dat eruit als een Dagaz of Lemniscaat uit. Wikipedia zegt hier over: “Dagaz is de drieëntwintigste rune van het oude futhark. De klank is ‘D’. De rune staat symbool voor evenwicht tussen tegenstellingen, zoals licht en donker.”

kunst en spirit

Ook daar heeft Spirit zijn werk gedaan. De Kunstenaar Joop Kempers, die in de kring is aangeschoven, vertelt dat hij een nieuw schilderij heeft toegevoegd aan zijn website. Het Dagaz-teken komt erop voor. De dagaz als oplossing uit verstrikking is heel herkenbaar voor Joop.

ego spelletjes

Iedereen, zes in getal, krijgt de mogelijkheid het medicijnwiel in deze Dagaz te lopen en te werken aan zijn ego-spelletjes. Dat leverd een mooi en indrukwekkend ritueel op. De rest van de groep zit om het wiel en ratelen en zingen met focus op een goede ervaring voor degene die in de cirkel bezig is. Na de korte pauze werken we tot het einde van de avond in tweetallen nog met een krachtdier voor elkaar. Dagaz als oplossing uit verstrikking geeft een bijzondere avond volgens de aanwezigen.

 

Nachtritueel verborgen delen indrukwekkend

sjamaan ritueel verborgen delen was de eerste in een serie van 12 rituelen die ik deed met een groep Nieuwerkerkse sjamaan vrouwen. De Nieuwerkerkse bossen waren vrijdag 30 januari het decor voor een bijzonder ritueel. In een beren lodge konder één voor één de participanten naar binnen om met hun zwarte kanten af te rekenen. De rest van de groep, 6 mensen stonden om de lodge en rattelde en trommelde voor de persoon in de lodge. Degene in de hut kon met healing bear niet allen naar zijn zwarte kanten kijken maar er ritueel ook afstand van nemen.

vuur op het westen

Buiten de lodge brand op het westen een vuur waarin symbolische een doek of shirt werd verbrand die de deelnemers al 2 weken droegen tijden hun focus op de zwarte kanten van hun persoonlijkheid. Het sjamaan ritueel verborgen delen gelooft dat dit een sterke manier is om van die delen af te komen en ze te aanschouwen. Het vuur was er voor transformatie van die kanten, transformatie naar nieuwe kwaliteiten. Kwaliteiten die meer verbonden zijn met de roots van de deelnemers. Geen aangeleerd gedrag of drama, maar eerlijk, open en hartstochtelijk wild te ze zijn.

sjamaan ritueel verborgen delen

We eindigde daar in het donkere bos met een ritueel waar bij de deelnemers met de rug tegen een boom staand hun wortels verbonden met de wortels van de boom om te leren wat roots zijn.. wat het betekend wortels te hebben, wortels met je oorspronkelijk opdracht, met jij zoals je was voor dat je geconditioneerd werd. maar ook je wortels met de voorouders. zij die je altijd beschermen en dragen, zij die altijd dichtbij zijn en je voeden en vormen. Naast onze geboorte root, voelde we ons sterk verbonden met de opdracht van de voorouders, de bomen en de plek

dank zeggen

We eindigen met dank te zeggen, dank voor de plek in het bos, de spirits die ons steunde, het vuur dat ons hielp transformeren, de grootmoeders die altijd bij ons zijn, we dankten elkaar voor de aandacht en de liefde.

 

RVU op zoek naar Sjamanistische groep

Voor een nieuw TV programma zoekt sjamaan
Ik ontvingen de volgende mail:

Voor het RVU-televisieprogramma ‘Niet Gelukkig, geld terug’  zouden wij graag een cursus of workshop sjamanisme willen volgen. Op dit moment zijn wij bezig met de voorbereiding van de eerste aflevering. Als proef, maar zeker ook met de bedoeling het uit te gaan zenden.
‘Niet Gelukkig, Geld Terug’  wordt een informatief programma over de wereld van de cursussen gericht op persoonlijke ontwikkeling. Van effectief vergaderen tot een cursus man-zijn, van geen gezeur praktisch tot zacht zweverig theoretisch… en alles ertussenin. Items die wij al hebben opgenomen zijn bijvoorbeeld; een cursus Enneagrammen met Willem-Jan van de Wetenring, The Work, Speaking Circles en Leidinggeven via paarden en TV programma zoekt sjamaan

ronkende advertentieteksten

Uitgangspunt van het programma is dat de consument wordt overspoeld door het brede aanbod, maar geen idee heeft hoe het er nu echt aan toegaat. Achter ronkende advertentieteksten gaat een onbekende wereld schuil die mensen weerhoudt voor hen geschikte cursussen te volgen. In ‘Niet gelukkig, Geld Terug’  stappen wij wél de drempel over. TV programma zoekt sjamaan

TV programma zoekt sjamaan

In een serie van (in eerste instantie) 10 afleveringen ondergaan 6 verslaggevers diverse cursussen. De kijker kijkt als het ware over de schouder van de verslaggever mee. De verslaggever gaat zelf op zoek naar een oplossing voor zijn probleem en/of  leren wat hij altijd al wilde kunnen. Hij speelt geen toneel, is niet een objectieve waarnemer maar ondergaat, uiteraard gevolgd door de camera, de cursus. Interviewt de cursusleider, eventueel een medecursist en zichzelf en komt uiteindelijk tot een persoonlijke conclusie: dit werkt wel of niet voor mij (maar misschien wel voor de kijker).

geestverruimende middelen

Één van de verslaggevers gaf aan graag een sjamanistisch ritueel te willen doen met geestverruimende middelen. Dus: even google-en, en ik kwam op uw site. Omdat u tijdens ons gesprek al aangaf dat zo’n ritueel zeer zeldzaam is in Nederland, vroeg ik mij af of je misschien en ander ritueel zou kunnen voorstellen. Eerder hadden wij een trance- ervaring besproken met trommels en ratels. Misschien kun je zo’m workshop een beetje beschrijven. Wat houdt het in en wat kan onze verslaggever verwachten?

Spannende tijden!