kwaliteit van eenheid

Het zuiden van het medicijnwiel heeft vele kwaliteiten één daarvan is de kwaliteit van eenheid, de eenheid van het ik en de omgeving. Wanneer er geen omgeving is besta jij niet omdat je ergens in tot manifestatie moet kunnen komen en zonder dat jij er bent is de omgeving niet noodzakelijk. Dus omdat jij aanwezig bent, kun je dieren, rivieren, planten, bomen, wolken, bergen, mensen, de zon, maan en sterren waarnemen. Omdat de aarde bestaat en voedsel produceert kun jij fysiek bestaan. We zijn dus continu van elkaar afhankelijk, en daarmee gelijkwaardig. Het zuiden van groei en bloei, van zon hoog aan de hemel is een uitdrukkelijke manifestatie van de heelheid van de schepping.

De ander

Die heelheid geldt ook voor hoe we ons tot de ander verhouden, als één(heid). Eigenlijk is er geen ander of nog helderder geformuleerd de ander is gelijk aan jou: een mens van vlees en bloed die net als jij leeft en leert in een wereld die je samen deelt. Daarin ben je dus gelijk, het maakt niet uit hoe goed je je ook voelt en je probeert te verheffen boven die ander.
Die eenheid die je in het zuiden kan ervaren helpt bij het verzachten van de scherpen blik van de adelaar in het oosten. Deze helderheid heeft namelijk ook een andere kant. Deze mentale staat van zien is dan misschien wel glashelder, hij is verre van hartelijk. Sterker nog je kan het ook gebruiken om jezelf te verheffen. Denken dat je beter, groter, meer bent. Dit is een het bijproduct van die mentale energie die je gedachten mee kan nemen en je ego opblaast.

Arrogantie als gegeven

Je gebruik de helderheid van het oosten om de ander op zijn plek te zetten. Uiteraard ligt het aan je aart en opvoeding hoe je daar mee omgaat. En helaas is de arrogantie die voortkomt uit het misbruik van die scherpte een kwaliteit die niet langer onderzocht wordt maar een onderdeel van onze cultuur lijkt te zijn geworden. Arrogantie bezitten we op veel niveaus, en helaas ten opzichte van zo’n beetje alles om ons heen. Het is een houding die we modeaal hebben omarmd om alles wat voor onze voeten komt uit te buiten.
Eerst komt de mens als super ras, intelligent en arrogant tot op het bot dan een hele tijd niets en daarna is er ook de plantenwereld, dierenwereld, elementen, andere rassen. De arrogantie is universeel ons westerse arrogantie is het meest pervers. Eeuwen lang hebben we de wereld afgeschuimd om ons zelf te verreiken met de bezittingen van andere. Nogmaals het egoïstisch misbruiken lijkt steeds normaler geworden, onderdeel van onze manier van doen. Nog niet zo lang geleden was er het gevoel van groot onrecht over de tandarts die voor zijn plezier in Afrika dieren in een oneerlijke situatie gewoon vermoord. Met jeeps en drijvers voor de lol op iets schieten. Kortom we hebben een arrogantie houding naar onze omgeving, naar de aarde en alles wat daarop leeft. Alles en iedereen is een ‘dingen’ dat we ons kan bevredigen.
Hetzelfde doen we ook ten opzichte van onze kennissen (ook met de mensen waar we van houden). De ander is eigenlijk een object geworden. En geloof me, we zijn heel slim en zijn in staat het op veel verschillenden manieren te doe manieren doen. Je voelt je boven iemand verheven, je bent beter, slimmer, gevoeliger. Ook kan je de ander met verhalen, oordelen, meningen, hulpvragen en adviezen helemaal ondersneeuwen. Eigenlijk vind je dat je altijd gelijk hebt en dat je geweldig bent. De rest interesseert je niet of nauwelijks. Het aandragen van oplossingen kan ook een subtiele manier zijn om te laten zien hou slim jij wel niet bent.

Gevoel van eenheid en heelheid

Terug naar het zuiden en het gevoel van eenheid en heelheid. Verbonden met alles wat groeit en bloeit geeft het je de mogelijkheid die andere kant van de scherpte van het oosten en wat dat met je doet onder ogen te komen. Of ander gezegd, als je er midden in zit, zie je het niet. Als je in de andere staat van zijn bent en je durft eerlijk naar je eigen handelen te kijken en daar in je overdreven scherpte en de arrogantie die daar uit voort komt onder ogen te komen.. dan kan je dat laten oplossen in bewustzijn. Of je ziet wat je doet, en doet vervolgens wat je ziet. Je ziet dat je arrogantie gebruikt om jezelf te verheffen. En dat wetende kan je het doen vervolgens aanpassen aan wat je gezien hebt. Op die manier kan de helderheid van het oosten, het scherp ‘zien’ en de ervaring van heelheid in het zuiden als spiegel voor die koelte je helpen je doen bewuster en meer van uit het hart van het zuiden te laten plaats vinden.
Ik ben benieuwd hoe dit resoneert bij jou..

Peter de Haan
augustus 2015

zien wat je doet

Betere wereld te creëren

Eigenlijk zou ik vandaag in het ijzertijddorp Haps zijn. Leek me mooi om naar 20 jaar iets terug te doen met al die sjamanistisch geïnspireerde mensen. Geen programma alleen randvoorwaarde. Een Collective Consciousness Conversation. Al vier keer eerder hadden die plaats gevonden in Leiden, Noordwijk, New York en Cardiff (UK). Alle vier even ongelofelijk en kloppen, alle vier magisch van A tot Z en alle keren met alleen het thema: het positief voeden van het collectief. Dus samen ceremonies ontwikkelen waarmee we iets terug geven aan het universum, iets positiefs. Geen HELP mij, ik zit zo in de knoop, niet om geheeld te worden, nee we zouden het een keer omdraaien. En toen gebeurde er iets grappigs, de ene mail naar de andere kwamen met vragen of het de bedoeling was dat er gewerkt moest worden… Eh ja, als je zo wil noemen. En het doel van al dat sjamaniseren was toch om samen een betere wereld te creëren, een heelheid, eenheid te bevorderen. Er werd er één ziek, er was er een die nog niet wist of ie kon en er waren er drie die belde nadat ik Haps had laten weten dat er onvoldoende deelnemers waren om een programma als Collective Consciousness Conversation te laten door gaan. En oke ik geeft het toe, er is veel concurrentie dit weekend. Castlefest en de Gayparade zijn grote evenementen die precies in dit weekend plaats vinden.

De vorm verdwijnt

En toen ging ik eens naar binnen en vroeg me af wat is hier nu aan de hand? Het antwoord is dat ik anders geïnspireerd aan het raken ben. Al ik kijk naar het afgelopen jaar dat is er steeds één ding wat de aandacht opeist en waar ik blij van werd. Het ging niet meer, of steeds minder om de vorm en steeds meer of de energie (of de spirit zoals het in deze traditie ook heet). Tijden de vakantie mooie reis naar binnen gemaakt en bijzondere ontdekkingen gedaan. Tijd om de amuletten en de teennagels op te bergen, tijd om de steen de steen te laten en me niet langer te laten afleiden door de vorm en me directer en dieper met de essentie te verbinden. Hoe je dat doet… Ach daar zijn de volgende 20 jaar voor om te ontdekken. Dat is het mooie van deze tijd, de kansen die we krijgen zijn enorm en legio. Een ding is me ook duidelijk geworden ons bewustzijn speelt een veel belangrijkere rol dan dat we denken en daar zou hier nog wel een de sleutel kunnen liggen. Hoe meer vorm er verdwijnt, hoe meer stilte en bewustzijn verschijnt er. Tot op het pijnlijk aan toe.

Voor nu, wees ik stil en luister naar wat me ingefluisterd wordt.

sjamaan vormen, sjamaan zoekt ruimte voor creatie en gebruikt zijn bewustzijn om dit mogelijk te maken