18 en 19 maart 2009 vind er een Collective Consciousness Conversation plaats waar ik uit genodigd ben om bij aanwezig te zijn met mijn expertise met Spirit. Onderwerp van de bijeenkomst, die bezocht gaat worden door mensen uit de hele wereld, is: welk soort leider is er nodig om de problemen die we op dit moment om ons heen zien het hoofd te bieden. Of zo als de vier initiatiefnemers het verwoorden:
What type of leadership can we nurture for the future? How can we explore as yet hidden potential and work with what is already indigenously known? How can we live, work and lead collectively and responsibly to find a different way? How can we take a step away from a love that is about consummation and consumption towards another that is about connection and constructive action? How can we connect to our collective consciousness and be co-creators of our whole world?

Naast dat ik natuurlijk verrast ben dat ik uitgenodigd ben, voel ik me natuurlijk ook vereerd dit te mogen doen. Zal er hier ook uitgebeid verslag van doen. Wat in ieder geval kan en ga doen is zorgen dat de Spirits in grote getalen er op af gaan komen en steunen waar nodig. met dromen, met beelden, met voor wie het horen wil gedachten. Zal aan het begin van het gesprek een steencirkel leggen op de plek waar het gesprek gaat plaats vinden en de Spirits via een Altaar uitnodigen aan te schuiven.

De Soul 2 Soul Swing avond in DJOJ staat in het teken van genieten van leuke muziek, lekker dansen en het ontmoeten van leuke mensen in een prettige en rookvrije omgeving. De avonden worden ingeleid door afwisselende workshops, met dit keer ‘Sjamanistic Trancedance’ in het voorprogramma!
Al snel nadat de mens kon staan ging hij dansen. De Sjamanistiches traditie is er een die bij uitstek aan sluit bij deze gedachten. Beweging is essentieel in Sjamanistisch werk. De trance wordt vooral bereikt in beweging. De Siberische traditie laat de sjamaan zelfs met loodzware jassen dansen om hem sneller uit zijn lijf te slingeren. Dat deden we die avond niet.. maar we exploreren wel de verschillende vormen van trance dansen. We maakte een reis vanaf de grotbewoner die de eerste trom hoorde en opstond en in beweging kwam, via dansen met dieren, Derwish, Afrikaans (op de aarde gericht),  zuid Amerikaans (op de hemel gericht) en we eindigde op de great plains in Noord Amerika met een Indianen dans. Alles werd uit de kast gehaald om iedereen op temperatuur te krijgen voor de rest van deze DJOJ  Soul 2 Soul Swing avond. Het was wel noodzakelijk op tijd voor de workshop aanwezig te zijn want meer dan 30 mensen konder er eigenlijk niet in.. we hebben een beetje gesmokkeld omdat nee zeggen zo moeilijk is tegen enthousiaste mensen…En enthousiast was iedereen. Hoorde iemand zeggen: “kom heel dicht bij mijn gevoel door deze opwarm sessie, iets dat me meestal op zo’n dans avond maar slecht lukt”. Of:”wanneer kunnen we weer zo heerlijk dansen?”. Over de e-mail kwam nog de volgende opmerking die ik helemaal ondersteun: ” je trommel is erg krachtig en je energie spetterd alle kanten op…… Ik had het gevoel dat onze trommels met elkaar waren verbonden en dat er duidelijk een verbinding tot stand kwam…..de trommels spraken met elkaar….hmmm“. Dit citaat is van één van de mede trommelaars, ik nam welliswaar het focus, maar zonder Anke, Joke en een prachtige hex waar ik de naam van vergeten ben (altzheimer light?) en niet te vergeten Willem achter de knoppen was het niet half zo mooi geweest (bedankt nogmaals, jullie zijn super)
Kortom voor herhaling vatbaar…
Toen ik later een blik in de zaal wierp zag ik iedereen al weer aan het dansen op Ike and Tina Turner, ook lekker zo te zien.. turning, turning, big wheels keep on turning…

Met maar drie mensen was het erg rustig deze keer. Maar niet in de atmosfeer.. De groep merkte dat er veranderingen gaande zijn. Van winter naar Lente, maar ook de energie is aan het veranderen. We besluiten een trancereis te maken naar de onderwereld met ons krachtdier en te kijken of we klaar zijn. Klaar voor een nieuw seizoen, klaar met de winter.. geen open einde, alles af gerond. Liggend op hun matras maken ze de trancereis naar de onderwereld en bekijken samen met het krachtdier welke opties er nog open staan en of ze klaar zijn voor een nieuwe fase. Iedereen komt terug met huiswerk en constateert dat er nog wel wat zaken open staan. De één ziet dat in heldere symbolen, de andere praat met zijn krachtdier maar ziet niets. Er worden wat aan tekeningen gemaakt en we besluiten eerst even een pauze te nemen.

Na de pauze stel ik voor de voorouders te raadplegen om te zien of er krachten en machten zijn die niet door gegeven zijn maar nu wel van toepassing zijn. We leiden het ritueel in en iedereen loopt achter uit zijn stamboom in, via de mannelijke of de vrouwelijke kant. Ik geef van uit het altaar de energie en bid voor een goede ervaring voor allen. En dat hielp, alle drie komen ze enthousiast terug met allerlei familieschatten die ze kunnen gebruiken, hier, nu…

We sluiten de poorten op de richtingen weer en kijken tevreden terug op een mooie sjamanistiche avond.

Wie vrij van drama en onafgewerkte relaties in de breedste zin, over de regenboogbrug gaat, krijgt een nieuwe kans op heelheid. Dat weet ieder natuurvolk. Met die wetenschap hebben we een avond lang de tijd genomen onafgemaakte zaken af te ronden of achter ons te laten. Door bij ons zelf terug te gaan in de eigen geschiedenis en te kijken naar wat je niet, of niet goed afgemaakt hebt en dat als nog doet. gewoon in gedachten, maak je de energie die er aan vast zit ook los, en geeft het je niet alleen ruimte maar ook de mogelijkheid om er opnieuw naar te kijken. Althans zo werd dat ervaren in de groep. Dingen die je 10 jaar geleden belangrijk vond en waar je je over opwond zijn nu in een ander perspectief gekomen en lijken minder belangrijk. Je draagt de energie van 10 jaar geleden nog wel met je mee.. dus oplossen die conflicten! Al is het maar voor jezelf.

We eindigen het ritueel door een regenboog brug te maken (energetisch) van zuidwest naar noordoost. Ieder loopt, kruipt van het zuidwest naar het noordoosten omdat daar de situatie is van het zaad dat geplant is en in oosten tot ontluiken komt.
We danken voor de hulp van onze verwante en spirits en sluiten de avond af.

Koffie was er niet vanavond, want het was vakantie. Het was dus heeeeeeel stil in DJOJ, wel apart!

Het nieuw tijdperk, waarover zo veel gesproken wordt, is vorige week ongemerkt echt begonnen. We zijn dus een nieuw tijdperk van bewustwording ingegaan. Daarom gebeurt er nu zo veel met ons allemaal. Alle processen verlopen steeds sneller. Ondanks de innerlijke, lichamelijke en relationele problemen, begint ieder open te staan voor de aquariusgedachte: werken aan jezelf en een betere wereld. Een film over het fenomeen kun je zien op Youtube, of een DVD ISO bestand downloaden via bittorent. Ik denk een echte aanrader, die je niet mag missen…

dubbel klik op de film om hem beeld vullend te maken en esc om terug te gaan.

Using the BITTORENT File Transfer Medium:
The medium of file transfer being utilized here is known as “Bittorrent”, which requires a separate program. You can download the program Here. It is recommended you install this program first, and then download the “Torrent ” file above. Once you have the program installed, you can open the Torrent file you have downloaded, and it will begin the transfer.
The file will be downloaded to a folder specified by the program.

Na het dromen komt de werkelijkheid. Een les is snel geleerd maar hoe er een ritueel van te maken en het te verankeren. Voor die opdracht stond de Nieuwerkerkse groep nadat er in de groep gedroomd werd dat dualiteit het onderwerp is. De tweede droom in de groep vertelde verder dat oogste belangrijker is in het ritueel dan drama. Ondanks deze vriendelijke toevoeging, ging er nog heel wat water door de IJssel voor het 27 februari werd…

Het werd een prachtig ritueel waarin de dualiteit benoemd werd, doorleefd werd, en binnenste buiten gekeerd werd. Traditioneel in het bos van Hitland, waar een dubbele cirkel gelopen werd die stond voor de dualiteit. Een echt sjamanistisch ritueel, dus voor alle participanten anders. Zelf heb ik de cirkel in twee richtingen gelopen, veel gezongen, goed gegrond op de ene kant en verbinding gemaakt met spirit aan de andere kant. Voelt als eenheid en kracht. Aan het eind van het ritueel wordt de nieuwe situatie verankerd om terugval te voorkomen.

We eindigen de avond met een intens rondje. Ieder vertelt zijn ervaringen en leerpunten. iedereen is er uitgekomen, iedereen is er wijzer van geworden. Volgende maand weer nieuw

vandaag overleden, modern sjamaan: Robert Jasper Grootveld

Robert Jasper Grootveld roept met zijn happenings in de zestiger jaren, maar ook met zijn daarna ontplooide activiteiten van visionair vlottenbouwer, associaties op met kenmerken van het sjamanisme. In het proefschrift over de Provobeweging, enkele jaren na de beweging, van Jef Lambrecht wordt uitgebreid aandacht besteed aan deze happenings: “Wanneer provo in 1965 ten tonele verschijnt heeft Grootveld reeds een stapel voorbereidend werk achter de rug. Jaren lang heeft hij als een ware Johannes de Doper, de komst van Klaas predikend, gebouwd aan een kultureel klimaat waarin provo zou kunnen gedijen” (p.76). Lambrecht noemt de ontwikkeling van Grootveld waarin een gebeurtenis van belang is voor de relatie van Grootveld met het sjamanisme, wanneer deze als steward op een zeevaarder reizen maakt: “Een ervan bracht hem naar Zuid Afrika, waar hij, in Durban, voor een schijntje een koffertje kocht met daarin magische attributen van een vermoorde medicijnman. Het koffertje, waar alle Afrikanen een heilige schrik voor bleken te hebben zet Jasper bij de terugreis aan het denken over magie en onzichtbare verbanden, ook in onze samenleving, ‘een moderne asfaltjunle van koelkasten en roomkloppers en (wij JL) houden zodoende de meest primitieve eredienst in stand in de vorm van rookoffers aan God Jan Publiek” (ontleend aan Van Reeuwijk/Damsterdamse extremisten, 1965, p.11).
Vanaf 1962 ontwikkelen zich zijn rituele happenings, eerst in de Anti Rooktempel in de Korte Leidsedwarsstraat 31 (in bruikleen gegeven door de restauranthouder en kabalist Nicolaas Kroeze), later verplaatsen zijn happenings zich naar het door tabaksfabrikant Hunter gefinancierde beeldje ‘Het Lieverdje’ op het Spui.

Daar vindt de vermenging met de inmiddels ontstane provobeweging plaats. Grootveld gebruikt trance achtige handelingen, hij heeft visioenen zoals die van Amsterdam als ‘magisch centrum’ van ‘onze westerse asfaltjungle’. Hij spreekt over het feit dat in Amsterdam vroeger heksenprocessen aangevochten konden worden (vraaggesprek in de Wereldkroniek van 9 oktober 1965) en dat er verband was tussen de magische grachtengordel en deze rol van Amsterdam. Hieruit volgt het beeld dat “Iedereen met zonderlinge, heilzame ideeën” naar Amsterdam moest komen om daar zijn boodschap uit te dragen. “Die ‘profeten’ noemt Grootveld ‘Klazen’, deze klazen zullen samenkomen in een konsilie. Het zijn deze klazen die “zien welke kant het op moet gaan met een intens besef van alles, tegelijkertijd.” (H.J. Meijer/Heer geef me een sigaret, Ratio april 1964). “Het verschijnen van de kreet ‘Kom Klaas’ werd geregeld aangetroffen op de Amsterdamse muren, in kombinatie met het grafisch symbool voor het Magisch Centrum: het beroemde door Bart Hughes ontworpen Appeltje met stip.” (Lambrechts, p.88)
Het klimaat waarin deze rituelen tot ontwikkeling komen wordt mede bepaald door publikaties als Vance Packard’s Hidden Persuader/Verborgen verleiders (door Grootveld geparafraseerd in een gestencild blaadje met hanepootletters onder de titel ‘Hippe zweeter’ en Pauwels/Dageraad der magiers. Grootveld verhaalt hoe hij tijdens de vervolging van provo (de latere ’tolerantie’ moest nog veroverd worden) het boek van professor Baschwitz over heksenprocessen las. Het is ook het Baschwitz Instituut van de Amsterdamse universiteit (massapsychologie) dat in die tijd begint een provo collectie aan te leggen.

Dromen voor de groep

Raar weekje zonder dinsdagavond groep.. wel veel andere gebeurtenissen. De voorbereidingen van de Nieuwerkerks Hitland maand groep verloopt weer zeer explosief. Er wordt in deze groep veel gedroomd voorafgaand aan de rituelen. Zal niet precies ingaan op de droom maar de essentie is dat droom spirit ons wees op onze dualiteit. We leven vaak een ander leven dan dat we wensen. Dromen het een maar zijn het anderen. Toen de droom de groep in kwam, via een e-mail cirkel, werd er meteen gereageerd door een aantal leden en waren er ook andere die de zelfde nacht droomde. Over het verwerven van kracht en het oogsten van dat wat gezaaid is. Er wordt onderling gesproken over de betekenis en hoe het ritueel aangepakt gaat worden. Er zijn er zelfs die melden dat ze zoveel weerstand voelen dat ze eigenlijk al bij voorbaat zouden willen afbellen.. Dat belooft een mooi ritueel waar de volgende tekst de inleiding is naar het oplossen van de dualiteit, terug naar je eigen contact met Spirit.

Op energetisch vlak zijn er grote verschuivingen gaande. Iedereen wordt op zichzelf teruggeworpen en het lijkt soms wel alsof alle veilige structuren verdwijnen. Voor een deel is dit ook zo. De uitdaging is meer voeling met je eigen essentie te hebben en van uit je essentie te weten, en te handelen. Dit wordt belangrijker omdat de verschuivingenop alle niveaus tegelijkertijd plaatsvinden. Op fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel, intermenselijk, collectief en planetair niveau. De structuren waar we al eeuwen in gegroeid zijn en aan gewend zijngeraakt staan op springen.

Rudy de Boc In DJOJ
Afgelopen zaterdag avond was Rudy de Bock in DJOJ. Hij verzorgde daar tijdens het “anders avondje uit” een dia avond zoals ik die al zeker 30 jaar niet mee gemaakt heb. Deze keer geen ellenlange avond met beelden van familie op vakantie maar beren, beren, beren en nog eens beren vrij in de natuur van Alaska. Rudy is daar iedere zomer te vinden sinds een Lakota medicijnman vertelde dat hij de rest van zijn leven met beren zou leven. Van de drie beren mannen is hij de enige die nog leeft. Wie er bijwas weet waarom. Zelden iemand ontmoet die zo consquent is in zijn liefde voor deze soms wel 1000 kilo wegende bruine knuffels. (meer foto’s uit de serie vind je hier)

Meer anders avondjes uit

7 maart is er weer een anders avondje uit. deze keer voor wie van dansen houd, een zogenaamdeSoul 2 Soul swingavond. Sjamaan.nl is aanwezig aan het begin van de avond en helpt despieren los te maken. We doen dit natuurlijk op Sjamanistiche wijze.. met veel trommels en ratels maar ook DJ WM is van de partij. Hij ondersteunt met tape en CD ook op andere wijze…

Je geeft je op via DJOJ of belt 010-2850236

Met zes belangstellende was het weer een mooie cirkel aan menselijk ervaring afgelopen dinsdag. Omdat het (nog) volle maan was besloten we de grootmoeder van Februari als thema te nemen en haar uit te nodigen. Zij is de Grootmoeder die de Wijsheid bewaakt is naast de geschiedschrijfster van alle aardse archieven, ook de hoedster van de steenbibliotheken, Heilige Tradities, de Herinnering en het Planetaire geheugen is. Kortom een prachtige aanleiding om een groot Medicijnwiel neer te leggen en op zoek te gaan naar die wijsheid.

Zij leert ons ondermeer hoe we onszelf kunnen ontwikkelen door de waarheid te eren in alle dingen. Zij die de Wijsheid bewaakt eert de waarheid, ook die vanuit een persoonlijk Heilig Standpunt. Ieder individu beleeft de waarheid op zijn of haar eigen manier. In haar wijsheid begrijpt deze clanmoeder dat er waarheid zit in ieder levensverhaal.

Als we onze eigen waarheid eren, ontwikkelen we ons zelfgevoel en kunnen we anderen toestaan hetzelfde te doen. Ieder nieuw begrip dat door anderen wordt gedragen kunnen we toevoegen aan onze eigen wijsheid en kennis. Zo zorgen we voor juiste verhoudingen met Al Onze Verwanten.
Door ons bij te staan bij het herstellen van ons persoonlijk geheugen, toont Zij die de Wijsheid bewaakt ons hoe we kunnen terugkeren naar een herinnering en hoe we ten behoeve van onze innerlijke groei gebruik kunnen maken van gevoelens, Wijsheid, zintuiglijke waarnemingen, woorden of ideeën uit ons geheugen. Deze Clanmoeder leert ons dat we al onze ervaringen weer uit ons geheugen kunnen terugroepen – ook in de toekomst- als we ze nodig hebben bij het leren van onze levenslessen.
Zij die de Wijsheid bewaakt heeft aandacht voor het detail en leert ons hoe we details uit ons geheugen kunnen gebruiken om ons bewustzijn te richten op het Medicijn van Totaal in het Hier en Nu zijn. Als we ons op de details van het hier en nu richten, zullen we ons niet verliezen in zorgen over de toekomst of spijt over het verleden. De kunst van het volledig aanwezig zijn staat ons ter beschikking als middel om zelfontwikkeling te verdiepen.

Op het Medicijnwiel Ziet dat er als volgt uit:
Oosten Welke lessen heb je geleerd wat is de rode draad in je leven?
Zuiden Wat heb je geleerd waarop je kon vertrouwen?
Westen Welke emoties heb je geleerd te uiten of onder ogen te komen?
Noorden Welke wijsheid heb je ontvangen?
Boven Wat heb je geleerd van de wijsheid die van boven komt?
Beneden Welke wijsheid heb je in de praktijk ervaren?
Binnen Wat heb je geleerd over het leven binnen in jou?

Iedereen neemt de tijd op de richtingen in het Medicijnwiel met de vragen die de bij de windrichting wordt gesteld. Kijkt naar zichzelf, luistert naar zich zelf, loopt ieder detail in zijn of haar geheugen na. Niet in dramamaar vanuit kracht. Met als eind resultaat dat je kan constateren.. Dit en dit, en dat heb ik gedaan, heb ik bereikt, hoef ik niet op terug te kijken.. Ik ben NU, HIER! Dus: De kunst van het volledig aanwezig zijn staat ons ter beschikking als middel om zelfontwikkeling te verdiepen. (mocht je meer willen weten over dit onderwerp moet eens De kracht van het Nu – gids voor spirituele verlichting van de Auteur: Eckhart Tolle opzoeken..)

met die wijsheid en kracht konden we nog een tweede keer de cirkel in naar de richting die de eerste keer vaag bleef, of veel vragen maar geen antwoorden opriepen. Daar was behoefte aan, zo bleek in een rondje.. Het West was daarbij blijkbaar het lastigste geweest.. daar was het druk! al met al een prachtige avond die we afsloten met een stenen healing. Iedereen nam de steen mee die hem riep, en gebruikte die bij wat nodig was voor heelheid en evenwicht.

Wil je ook een avond met de Spirits mee maken? Elke dinsdagavond is er open inloop. Deze avond is voor iedereen geschikt. Ik vertel het verhaal tijdens het doen. Een leukere manier is er niet om te leren of te ervaren. We hebben geen agenda, geen boek en geen antwoorden. Er is alleen de groep en wat Spirit ons brengt!

Deze dinsdagavond is nog te beleven op 24 februari en 3 en 10 maart 2009.
Centrum DJOJ zaal 5
Anthony Duyklaan 5-7
3051 HA Rotterdam
Aanmelden kan via telefoonnummer 06 246 999 10 (maar hoeft niet).

LETOP a.s 17 februari is er geen OPEN GROEP!!!!

Een sjamaan is een intellectueel en geestelijke die gewoonlijk macht over en invloed op andere mensen in de stam bezit en verscheidene functies uitoefent, waaronder de functie van heler. Een verwant begrip is medicijnman, die een vergelijkbare functie uitoefent bij de inheemse (indiaanse) volkeren in Noord-Amerika.

De rol van de sjamaan is medische zorg te verstrekken en het voorzien in andere communautaire behoeften tijdens crisistijden door gebruik te maken van bovennatuurlijke middelen. De sjamaan communiceert op directe wijze met entiteiten op het “geestelijke vlak” om hun hulp te vragen om de behoeften van hun gemeenschappen te dienen. Zowel mannen als vrouwen kunnen sjamaan zijn, afhankelijk van culturele traditie.

Een sjamaan gebruikt vaak spirituele wegen om tot een extase, of hoger bewustzijn te treden om zo tot de geesten te treden. In tweede instantie wordt een geest opgeroepen met een (soms specifiek) ritueel dat kan bestaan uit een gedicht, een dans of zelfs het gebruiken van hallucinogenen.

Het woord sjamaan is voortgekomen uit het Siberische Toengoezisch (Evenks) en betekent letterlijk: hij (of zij) die weet. Het begrip is door Westerse antropologen en aanhangers van New Age ten onrechte gebruikt om de “medicijnpersonen” van de Noord-Amerikaanse indianen aan te duiden. Het gebruik van de term “sjamaan” als medicijnman of medicijnvrouw wordt bedoeld wordt dan ook door veel inheemse Amerikanen als beledigend opgevat omdat het begrip geheel voorbijgaat aan de essentie van hun eigen cultuur.

Het voornaamste verschil tussen sjamanen uit Siberië en medicijnmannen en -vrouwen bij de indianenvolkeren uit Noord-Amerika is dat de eersten direct in contact met de geestenwereld treden door een extatische vorm van “uittreding”, terwijl de tweede groep (soms) op indirecte wijze de geestenwereld benadert middels bepaalde ceremoniën en rituelen