Tag Archief van: consummation

18 en 19 maart 2009 vind er een Collective Consciousness Conversation plaats waar ik uit genodigd ben om bij aanwezig te zijn met mijn expertise met Spirit. Onderwerp van de bijeenkomst, die bezocht gaat worden door mensen uit de hele wereld, is: welk soort leider is er nodig om de problemen die we op dit moment om ons heen zien het hoofd te bieden. Of zo als de vier initiatiefnemers het verwoorden:
What type of leadership can we nurture for the future? How can we explore as yet hidden potential and work with what is already indigenously known? How can we live, work and lead collectively and responsibly to find a different way? How can we take a step away from a love that is about consummation and consumption towards another that is about connection and constructive action? How can we connect to our collective consciousness and be co-creators of our whole world?

Naast dat ik natuurlijk verrast ben dat ik uitgenodigd ben, voel ik me natuurlijk ook vereerd dit te mogen doen. Zal er hier ook uitgebeid verslag van doen. Wat in ieder geval kan en ga doen is zorgen dat de Spirits in grote getalen er op af gaan komen en steunen waar nodig. met dromen, met beelden, met voor wie het horen wil gedachten. Zal aan het begin van het gesprek een steencirkel leggen op de plek waar het gesprek gaat plaats vinden en de Spirits via een Altaar uitnodigen aan te schuiven.