Tag Archief van: medicijnwiel

Vision Quest in Polen

Een stap terug te zetten om Helderheid te creëren is een goede eerste stap! je neemt afstand, je creëert ruimte tussen jezelf en dat wat voor je ligt. Tijd doet vervolgens wat hij doen moet en geeft je antwoord op al je vragen. Klinken deze zinnen je als muziek in de oren? Ben je op zoek naar antwoorden en kracht om dingen te veranderen. In je leven, in je werk, in je relaties, in wat dan ook? Ben je er van overtuigd dat ook jij een leider bent, de leider van je innerlijk weten… Maar heb je nog onvoldoende vertrouwen in de stem die je dit hoort zeggen, of misschien heb je nog niet alles op een rij, zijn er nog antwoorden nodig.. Is dit voor jouw? Ga dan eind augustus met ons mee naar het zuid westen van Polen waar we een Vision Quest organiseren.

Natuur retraite

Een Natuur retraite die tot doel heeft je de kans te geven afstand te nemen en de tijd zijn werk te laten doen. De uitkomst is altijd weer verrassend. Niemand kan voorspellen wat je ingefluisterd krijgt. Waar je wel op mag rekenen is dat je een grote verandering zal mee maken. Je opeens in staat bent een stap voorwaarts te maken waar je tot nu toe alleen maar van gedroomd hebt.

Nieuwsgierig geworden naar een Vision Quest in Polen?

Meer weten? Bel of mail naar info@sjamaan.nl of 06 – 246 999 10

vision quest in polen, de wolf wijst ons de weg

een vision quest in polen

Enorme aantrekkingskracht

Wat je misschien vooraf zou moeten weten is dat in het wereldbeeld van de sjamaan alles een ziel heeft. Niet alleen dat wat schijnbaar leeft als planten, bomen, dieren, mensen etc. ook aan de stenen wordt al lang groten waarden gehecht.
Een simpel testje in de groepen die ik geef laat zien dat er nog niets veranderd is. Vraag ik namelijk wie als kind het verlangen niet kon weerstaan om een steen op te rapen en in zijn zak mee naar huis te nemen, dan steekt zeker de helft zijn vinger op.
Deze zo schijnbare “dode” dingen hebben nog steeds een enorme aantrekkingskracht. Onder druk van wetenschap en mentale druk op bewijslast zijn de “gewone” stenen die voor je voeten liggen wat op de achtergrond geraakt. Liever kopen we prachtige half edelstenen die uit verre streken komen. Deze worden op beurzen verkocht met de belofte dat ze je zullen helen van al je kwalen.
Echter niets is minder waar, het is een diep geworteld vertrouwen van de sjamaan om de stenen die we dicht bij onze plekken zelf vinden de waren tovenaars zijn. Ik introduceer de term spirit of essentie als een brug naar wat ik daarmee bedoel. Want het is die essentie waar je contact mee maakt, het is de essentie die het werkzame deel van de plant, de boom, het dier en dus ook de steen is.

Keten van heelheid

De stenen die we hier vinden (geldt ook voor boom, plant etc) in onze trilling staan, ons “kennen” in de zin dat we de zelfde geschiedenis delen. In de keten van heelheid, waarin alles geboren wordt, dood gaat en weer compost is voor de volgende generatie delen wij die heelheid. En onze essentie en de essentie van de stenen delen die heelheid ook.
En dan komt er nog een term die van belang is: bondgenoot. De term is door Carlos Castaneda geïntroduceerd en beschrijft in één woord waar het contact tussen die essenties magie wordt. De natuur is en scheppend en sociaal instrument. Iedereen zorgt voor elkaar.
Dat bondgenootschap is de motor die alles in beweging zet. Dat bondgenootschap is ook de reden dat de sjamaan zijn werk kan doen op soms heel magische wijzen en op geen enkele wetenschappelijke manier te determineren of na te doen. Het is het weten van die relatie tussen die essenties dat de sjamaan kan ingrijpen, kan helen, evenwicht kan brengen, kan schouwen, kan helen, kortom zijn werk kan doen. Altijd samen met de hulpgeesten, de spirits van de plek, de essentie van alles wat hem omringt.
Dus kristallen uit Argentinië zijn voor de sjamanen van daar, van net zo onschatbare waarde als de vuurstenen die hier in Nederland gevonden worden en ingezet worden door Nederlandse helers en sjamanen. Het gaat bij beide om de combinatie van essentie en bondgenootschap.
Terug naar de stenen. Want hoe gebruikt die sjamaan die stenen dan? Ik introduceer een nieuwe term. Hij komt eigenlijk uit noord Amerika maar is wel treffend omdat hij beschrijft wat ie doet. De medicijnman is de heler en sjamaan uit die traditie. Hij geeft medicijn, echter niet het medicijn dat wij kennen van Bayer of Pfizer. Hij maakt contact met zijn bondgenoten en brengt de essentie over op de degene die om genezing vraagt. Nodigt de essentie uit mee te reizen met dei gene. tot het ongemak verdwenen is. Mooi hiervan is dat het gaat om het weer in evenwicht brengen van wat uit balans is geraakt. Die zich op veel meer vlakken dan alleen op fysiek niveau kan manifesteren. Voor degene die om heling heeft gevraagd begint nu de genezing. Die zacht en vriendelijk zal zijn, zonder bijwerkingen. Het neemt zijn tijd, en heeft geen haast.

Stenen van Sjoerd

De stenen die Sjoerd gevonden heeft zijn dus allemaal stuk voor stuk energetische dragers van een bepaalde essentie. De heelheid van de plek waar hij ze vond werd door hen intact gehouden. Ieder mens, ieder dier, iedere plant en boom heeft een functie, een rol. Is een deel van een geheel dat alleen werkt als ieder deel op zich zijn rol op zich neemt.
Dit staat haaks op hoe we naar onze samenleving kijken en de omgekeerde mantra zingen. die niet meer preventief werkt en naar de mens als geheel- heel kijkt Dat het een doodlopende weg is weten we al, om van de verslaving af te komen is blijkbaar toch nog best een lastige. De grap is dat de heelheid in overvloed voor ons zorgt. Het zieke is dat de uitputting van de aarde ons uit eindelijk allemaal in schaarste zal brengen.

De stenen spreken

De boodschappen van de stenen zijn met een klein en select groepje uitgelezen en opgeschreven. Iedere steen heeft zijn verhaal, zijn essentie bloot gegeven. Deze verhalen van de stenen kunnen beschouwd worden als een medicijn. Iedere steen heeft zijn kwaliteit die ons kan helpen een deel of meerdere delen van ons te genezen. Dat gebeurt al als je ze leest.
Sjoerd merkte terecht op dat er een emotie in zit, klopt! Die emotie is het begin van de heling. Het raakt aan onze essentie, wakkert en roept op anders te gaan kijken, anders te gaan leven, anders te gaan denken…
De steen kan dus als medicijn mee gegeven worden echter er is nog een manier waarop de sjamaan de stenen kan gebruiken. Als een orakel, om te schouwen wat er in heden, verleden en toekomst voor de hulpvrager beschikbaar is. Wat er geleerd kan worden van die periodes en waar we mogelijk beter op zouden moeten letten. De stenen spreken. Een veel gebruikte methode is dat de klant de stenen uitzoekt zonder de voorkennis en dat hij/zij op een vlak gooien. De relatie tussen de stenen en de essentie van de stenen geven de sjamaan inzicht in de blokkades en wat mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn.

Dankbaarheid

iedere keer dat je met de essentie, geest, spirit werkt is het goed om af te sluiten met dankbaarheid. Die energie geef je terug aan de geest die verder belangeloos zijn werk doet en het voor een belangrijk deel moet hebben van jouw dankbaarheid energie. Die dankbaarheid helpt ook om jullie band te versterken en de volgende keer opnieuw samen op pad te gaan.
Dank je wel Sjoerd voor je uitnodiging
Nieuwerkerk 17 april 2016

Het levenswiel als basis voor verbinding en verandering, Dagaz als oplossing uit verstrikking

Het levenswiel als basis voor verbinding en verandering

2012 jaar van zijn,
2013 jaar van bewust-zijn
sjamaan bewustzijn?

In het sjamanistisch veld is alles een en in balans met elkaar.
Een verstoring van dit evenwicht (zichtbaar of onzichtbaar) kan worden hersteld. Dit vraagt van ons terug te gaan naar onze eigen bron, de natuur, moeder aarde door aandacht en bewust-zijn te worden.

Gelukkig is het ecologisch bewustzijn groeiend, en daarmee het sjamaan bewustzijn. Na een eeuwenlange kloof tussen mens en natuur die ons – vooral in het Westen – steeds dichter bij ‘the point of no return’ heeft gebracht, luidt de alarmbel oorverdovend hard. Het moet anders.
Hoe meer we met onze neus op de dramatische feiten worden gedrukt, hoe meer mensen bewust op zoek gaan naar manieren om de verbinding met de natuur te herstellen.

Wie wakker wordt in dit natuurbewustzijn en inziet dat we voor ons welzijn volledig afhankelijk zijn van het welzijn van onze aarde, begrijpt dat zorgzaam omspringen met alles wat leeft en met het kwetsbare evenwicht van ons ecosysteem, geen luxe is, maar een must.
Maar hoe verzoen je die wens tot herstel van de harmonie tussen mens en natuur, met de nog altijd heersende expansiezucht en verstedelijking? Nieuwe manieren van tuinaanleg – zowel individueel als collectief – kunnen deels een antwoord bieden. De oplossing voor het vraagstuk ligt dus niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk in onze eigen achtertuin. sjamaan sjamaan bewustzijn

 

De kunst van het observeren

Een goede tuinier weet dat alles begint met de bereidheid en de kunst om onze aarde en alles wat erop groeit en bloeit nauwgezet te observeren in haar natuurlijke processen. Welke planten- en kruidensoorten groeien op welke plaatsen? Hoe mooi sluit dit aan bij hoe de sjamaan naar zijn veld kijkt, hoe het sjamaan bewustzijn werkt. Hij of zij weet als geen ander dat wij een onderdeel van die natuur zijn en dat als het met de natuur slecht gaat het met de mens slecht gaat. Wil je het evenwicht herstellen dan ligt hier de taak; observeer nauwgezet. In welke volgorde doen ze dat en hoe organiseren ze zich als er geen menselijke tussenkomst is? Elke plantensoort heeft zich, doorheen de generaties, aan een bepaald klimaat aangepast. Elke soort heeft ook haar natuurlijke voorkeur voor een specifieke blootstelling aan de verschillende elementen. Door dit natuurlijke spel te observeren en te leren doorgronden, kan de tuinier zich langzaam maar zeker bewust worden van de schitterende, organiserende principes die non-stop werkzaam zijn en er harmonieus mee gaan samenwerken. Zo’n samenwerking levert je niet alleen een tuin in bloei op, maar toont je meteen ook de weg naar een meer duurzame en harmonieuze wereld. Want door als tuinier de natuur aandachtig te observeren, ontdek je een onderliggende intelligentie waar we met ons menselijke verstand nauwelijks bij kunnen. De gulden snede is zo’n prachtig, tastbaar voorbeeld van het organiserende principe dat overal in dit universum werkzaam is. Kijk maar naar een zonnebloem of dennenappel. Observeer de vorm van bepaalde mineralen, vruchten en groenten, de manier waarop blaadjes aan bloemen en bomen zijn geschikt, de vorm van slakkenhuizen. De gulden snede komt overal in terug, zelfs in de verhoudingen van ons menselijk lichaam. Het sjamaan bewustzijn weet dat de spiraal energie die vitaliserend op je werkt een van de meest voorkomende vormen in de natuur.. Wonderbaarlijk toch? sjamaan bewustzijn

Nieuw bewustzijn, nieuw ontwerp

De natuur observeren is een eerste stap in het bewust wordings proces. Maar daadwerkelijk harmonieus leren samenwerken met de natuur, hoe begin je daaraan? De hele kunst van natuurlijktuinieren bestaat erin om alle elementen zodanig met elkaar te laten interageren dat alle deeltjes – en dus ook het geheel – de beste groeikansen krijgen en dat een positieve bijdrage wordt geleverd aan het hele lokale ecosysteem. Een tuin biedt immers onderdak aan miljoenen verschillende levende wezens en is in constante interactie met zowel insecten, mensen, dieren als de omgeving. Dat gegeven leidt ons naar de permacultuur: een duurzaam, holistisch model dat principes en technieken aanreikt om menselijke activiteiten en ecosystemen optimaal te laten integreren. Het sjamaan bewustzijn dat weet van Heelheid had het ons al aangereikt, permacultuur helpt ons nog eens herinneren! De term ‘permacultuur’ is samengesteld uit de Engelse termen ‘permanent’ en ‘agriculture’. Het was Eric Elties die me er in de jaren negentig al op wees, ik onderzocht het, las er over, het inspireerde me in mijn opbouwwerk (het gaat namelijk over de belangrijkste pijlers voor het leef milieu van mensen, daar waar mijn werk ligt: ecologisch, duurzaam, sociaal, rechtvaardig, leefbaar en economisch gezond) en NU is het de tijd om het heel dichtbij en direct te leren toepassen in de tuin. geen theorie meer maar direct in de tuin. Het model omvat een totale levensfilosofie die tot doel heeft om gemeenschappen te creëren die ecologisch duurzaam, sociaal rechtvaardig en economisch leefbaar zijn. Zorg voor de aarde, zorg voor de mensen en een rechtvaardige verdeling van wat de natuur ons schenkt, zijn de drie centrale peilers van haar ethiek. sjamaan bewustzijn

 

Sjamaan bewustzijn in je tuin

Pas je permacultuur toe op het niveau van tuinen, dan leer je hoe we onze tuin opnieuw vanzelf kunnen laten groeien, onder meer door de juiste plantjes naast elkaar te laten staan in plaats van ze allemaal te sorteren en van elkaar te scheiden. Aangezien monocultuur verarmend en uitputtend is, wordt biodiversiteit dan ook als een centraal begrip beschouwd. Het sjamaan bewustzijn in optima forma, heelheid en evenwicht zijn de sleutels.
Nog enkele belangrijke richtlijnen:
Ploeg de aarde niet om: zo verstoor je de activiteiten van de micro-organismen niet en vermijd je een snelle mineralisatie van de humus die diep in de aarde opgeslagen is.
Gebruik geen bemesting: De aarde herbergt honderden miljoenen micro-organismen die elk hun functie vervullen. Hoe minder we hen verstoren met externe elementen, hoe beter ze hun werk kunnen doen en zelf de aarde kunnen verrijken.
Gebruik geen pesticiden: pesticiden zorgen voor heel wat gekende problemen zoals lucht- en watervervuiling, bio-accumulatie, verstoring van de voedselketen en insecten die steeds resistenter worden zodat je de aarde steeds frequenter moet gaan behandelen. Een destructief straatje zonder einde.
Wied geen onkruid: elke natuurlijke bedekking van de aarde heeft haar functie en dat is bij wilde kruiden niet anders. Hun wortels doordringen de bodem, maken hem luchtiger en verrijken hem. Zorgt een ‘onkruid’ toch voor problemen, dan kun je het efficiënter laten verdwijnen door het planten van andere kruiden en gewassen die het kruid beconcurreren, dan door blijvend energie te investeren in handmatig wieden. sjamaan bewustzijn

Natuur en tuinier

Wil je nog een stap verder gaan in het proces van co-creëren met de natuur (sjamaan bewustzijn in de meest elementaire zin), dan kan je ook de trillingsfrequentie gaan meten die eigen is aan elk gewas, om het vervolgens te planten op de plaats met de trilling die daar het dichtst bij aansluit. Daarvoor kun je een wichelroede, pendel of Lecherantenne gebruiken. Het eind-resultaat kan er weliswaar wat anders uitzien dan het ideaal dat je zelf voor ogen had, maar voor liefhebbers van natuurlijk schoon zal je tuin een niet te evenaren harmonie uitstralen. Uiteraard kan je er om praktische redenen ook voor kiezen om het aanleggen van je tuin toch tot op zekere hoogte binnen bepaalde banen te leiden door met een vooraf uitgetekend plan te werken. Zo wordt je tuinontwerp een geslaagd compromis tussen je eigen wensen en die van de natuur. sjamaan bewustzijn

Geobiologie, een kostbare hulp

Ook het inschakelen van een geobioloog kan waardevol zijn bij het aanleggen van een tuin. Geobiologen kunnen een heleboel factoren detecteren die van invloed zijn op de gezondheid van je tuin, van aardstralen en ondergrondse wateraders tot vochtige of droge zwakke plekken en allerhande vormen van vervuiling (waar-onder elektromagnetische en/of elektrochemische straling). Door het in kaart brengen van die voor het blote oog meestal onzichtbare factoren kun je de tuin op een optimale manier gaan indelen. Zo kunnen ‘positieve’ zones worden ingericht als rust- en ontspanningsplekken, terwijl je de ‘negatieve’ zones ontoegankelijker maakt met bijvoorbeeld stenen of stuiken. Sjamaan bewustzijn in evenwicht zin laat zien waar wat beter gedijd. En natuurlijk is het handig om te weten waar je het beste je bloemenperk en moestuin aanlegt en wat de meest geschikte plaats is voor een uurtje ongestoord soezen in je hangmat. sjamaan bewustzijn

Effectieve micro-organismen

Wie milieubewust wil tuinieren zonder chemische en schadelijke stoffen te gebruiken, kan ook de mogelijkheid van effectieve micro-organismen (EM) bekijken. De techniek werd ontwikkeld door een Japanse Professor, Dr. Teruo Higa, en wordt wereldwijd toegepast voor het creëren van een fris huis, een mooie tuin, smakelijke groenten en fruit, zuiver water, gezonde planten en dieren, enzovoort. EM zijn gemengde culturen van verschillende soorten ziekte-onderdrukkende micro-organismen (vooral fotosynthetische- en melkzuurbacteriën, gisten en schimmels) die elk hun specifieke taak hebben en die elkaars werking ook versterken. De natuurlijk voorkomende micro-organismen worden volgens een speciale methode gekweekt (zonder genetische manipulatie) en kunnen in de bodem geënt worden om een gunstig microbieel milieu te creëren. Het beoogde resultaat: gezondere gewassen door een verhoogde natuurlijke immuniteit tegen ziekten en plagen, en een betere bodemstructuur en -vruchtbaarheid. De techniek heeft zowel voor- als tegenstanders en vormt al tientallen jaren een onderwerp van discussie onder landbouwwetenschappers. Sjamaan bewustzijn was het al lang voor maar kon het niet wetenschappelijk verklaren. sjamaan bewustzijn

Bezielde tuinen

Tuinieren in harmonie met de natuur, daarin kun je nog verder gaan dan elke plant het beste plekje geven. Als je ook bewust gaat samenwerken met de natuurenergieën, kan dat tot wonderbaarlijke en haast onverklaarbare resultaten leiden. De bekende Findhorntuinen in Schotland zijn daar een pracht illustratie van sjamaan bewustzijn. In het begin van de jaren zestig gingen drie pioniers er de communicatie aan met de onzichtbare natuurkrachten om zo een unieke tuin te creëren. Het resultaat was fenomenaal. Terwijl de boeren in de omtrek dagelijks strijd voerden met de droge aarde en het ruwe klimaat om hooguit wat schriele groenten te oogsten, groeiden in de Findhorntuinen gigantische groenten en bloeiden de meest wonderbaarlijke bloemen. Door er de wetten van de biologische en bio-dynamische landbouw toe te passen, telde de tuin op twee jaar tijd meer dan 65 groentesoorten, 21 fruitsoorten en 42 aromatische en medicinale kruidensoorten. Van overvloed gesproken! sjamaan bewustzijn

Het mysterie ontrafeld

Landbouwingenieurs en experten kwamen van heinde en verre naar Findhorn afgezakt om bodemstalen te nemen en het wonderlijke fenomeen te proberen begrijpen. Tot hun grote verbazing bevatte de Findhornaarde geen enkel spoor van chemische bemesting. Tegelijkertijd kon men in de aarde geen enkel tekort vinden: alle noodzakelijke elementen, tot de meest zeldzame toe, waren in perfect evenwicht aanwezig. Ook de honderden specialisten die volgden kwamen eensgezind tot de conclusie dat de bloemen en planten op Findhorn bloeien zoals nergens anders. Dat kon men perfect meten, observeren en zelfs kwantificeren. En toch ging wat zich ter plaatse afspeelde het verstand en het begrip van de wetenschappers ver te boven. Noch de compost, noch de mesthoop waar de familie Caddy gebruik van maakte, volstonden om de ongeziene pracht en overvloed van de tuin te verklaren, al zeker niet op zo’n arme, zanderige grond. De ‘onbekende’ factor die aan de vele experts voorbij ging is volgens Peter Caddy nochtans niet ver te zoeken: liefde. Want, zo stelt hij: ”Planten zijn le vende wezens. De zorg en vooral de liefde waarmee de tuiniers hen behandelen, hebben een diepere impact dan welke andere factor ook.” Wie daar meer van zou willen weten komt terecht bij Eliot Cowan, de schrijver van Plant Spirit Medicine en degene die op de meest simpel denkbare manier je inwijd in de geheimen van de plant als leraar en zoals ze het op Findhorn zo mooi noemde, als wezens. Wie in Nederland opzoek gaat komt ongetwijfeld uit bij Andrew Cox, iemand die bij Eliot in de leer is geweest en zijn lessen op boeddhistische wijzen overbrengt, met enorme veel aandacht, liefde en vooral geduld! Roelien de Lange, de grand old lady of Dutch shamanism, was er bij in Findhorn en is er nog steeds een graag geziene gast. Roelien haar expertische ligt vooral op het nivo van het kleine volk. de wezens die rond die planten wonen en mee helpen die planten gezond te houden en te laten groeien. Een mooier voorbeeld van sjamaan bewustzijn is bijna niet denkbaar sjamaan bewustzijn

Tuinieren uit het hart

Het is meteen een van de mooiste lessen die een tuinier kan leren: deze van het hart. Want daar draait het steeds om. In het leven, in het sjamanisme en ook in het tuinieren: je liefdevol verbinden met het grotere geheel. Dat betekent leren omgaan met de natuurelementen en met de tijd die verstrijkt. Het betekent mee bewegen op het ritme van de maan, de zon en de seizoenen. Dat heeft ook Rudolf Steiner ons bijgebracht met de principes van het biodynamisch tuinieren; hoe belangrijk het is om bij het bewerken van de aarde rekening te houden met de stand van de maan, omdat zij een immense invloed uitoefent op alles wat leeft en groeit (aantrekken, afstoten). Tuinieren met behulp van een maankalender – die je vertelt wanneer je welke gewassen het beste zaait, bewerkt en oogst – kan dan ook een wereld van verschil maken.
Door ons te verbinden met onze aarde, worden we zowel geconfronteerd met de vergankelijkheid van het aardse als met het eeuwige voortbestaan van het leven op zich. Die prachtige schijnbare paradox dag na dag mogen ervaren, is misschien wel de mooiste les in nederigheid en grootsheid, dankbaarheid en liefde. Het Medicijnwiel, het cadeau dat we van de medicijn mensen van over de hele wereld gekregen hebben helpt ons dit te zien. Geboren op het oosten, de lente, gegroeid op het zuid, de zomer, geoogst op het het westen de herfst, overleden of overgegaan op het noord westen om in essentie op het noorden in evealuatie te wachten tot we weer op het oosten geboren mogen worden. en dit geld voor alles op aarden! mensen, dieren, planten, organisaties, vormen, ALLES! dat is nog eens een krachtig medicijn, leer de lessen van het medicijnwiel en het leven zal er anders uit gaan zien omdat je niet meer hoeft te begrijpen omdat je weet. Dat is het geheim van de sjamaan; hij die wijs is, hij die weet! Sjamaan bewustzijn is overal en geen voorrecht voor enkelen. We bezitten het allemaal, durf het aan te boren. sjamaan bewustzijn

meer weten over medicijnwielen, kijk eens rond op onze website en geeft je op voor een basistraining in Amsterdam of Rotterdam of voor een weekend in Groet sjamaan bewustzijn

 

 

Zomerweek 2012

video hieronder met een klankbad sessie tijdens de zomerweek 2012 in het bos naast ons sjamanendorp. na een dag van leren en proberen met allerlij geluiden durfte we elkaar in vervoering te brengen met drum, ratel, stenen, stem, Didgeridoo is een mooi voorbeeld van hoe heerlijk we het gehad hebben. Jong en oud, wijs en onwijs, iedereen was er welkom en stond open voor ervaringen en leren.

 

iedere dag iets anders

De zomerweek 2012 bestond iedere dag uit iets anders. er was een natuurdag waarin plant spirit werd onderzocht, er was een antive dag die geheel in het teken van de Lakota traditie stond en er was de geluidsdag waarvan je hier onder een fragment kan zien en horen. wil je foto’s zien van onze week? kijk dan hier eens: klik

video hier

Grootmoeder die de Wijsheid bewaakt

Met zes belangstellende was het weer een mooie cirkel aan menselijk ervaring afgelopen dinsdag. Omdat het (nog) volle maan was besloten we de grootmoeder van Februari als thema te nemen en haar uit te nodigen. Zij is de Grootmoeder die de Wijsheid bewaakt is naast de geschiedschrijfster van alle aardse archieven, ook de hoedster van de steenbibliotheken, Heilige Tradities, de Herinnering en het Planetaire geheugen is. Kortom een prachtige aanleiding om een groot Medicijnwiel neer te leggen en op zoek te gaan naar die wijsheid.

Zij leert ons ondermeer hoe we onszelf kunnen ontwikkelen door de waarheid te eren in alle dingen. Grootmoeder die de Wijsheid bewaakt eert de waarheid, ook die vanuit een persoonlijk Heilig Standpunt. Ieder individu beleeft de waarheid op zijn of haar eigen manier. In haar wijsheid begrijpt deze clanmoeder dat er waarheid zit in ieder levensverhaal.

Als we onze eigen waarheid eren, ontwikkelen we ons zelfgevoel en kunnen we anderen toestaan hetzelfde te doen. Ieder nieuw begrip dat door anderen wordt gedragen kunnen we toevoegen aan onze eigen wijsheid en kennis. Zo zorgen we voor juiste verhoudingen met Al Onze Verwanten.
Door ons bij te staan bij het herstellen van ons persoonlijk geheugen, toont Grootmoeder die de Wijsheid bewaakt ons hoe we kunnen terugkeren naar een herinnering en hoe we ten behoeve van onze innerlijke groei gebruik kunnen maken van gevoelens, Wijsheid, zintuiglijke waarnemingen, woorden of ideeën uit ons geheugen. Deze Clanmoeder leert ons dat we al onze ervaringen weer uit ons geheugen kunnen terugroepen – ook in de toekomst- als we ze nodig hebben bij het leren van onze levenslessen.
Grootmoeder die de Wijsheid bewaakt heeft aandacht voor het detail en leert ons hoe we details uit ons geheugen kunnen gebruiken om ons bewustzijn te richten op het Medicijn van Totaal in het Hier en Nu zijn. Als we ons op de details van het hier en nu richten, zullen we ons niet verliezen in zorgen over de toekomst of spijt over het verleden. De kunst van het volledig aanwezig zijn staat ons ter beschikking als middel om zelfontwikkeling te verdiepen.

Op het Medicijnwiel Ziet dat er als volgt uit:
– Oosten Welke lessen heb je geleerd wat is de rode draad in je leven?
– Zuiden Wat heb je geleerd waarop je kon vertrouwen?
– Westen Welke emoties heb je geleerd te uiten of onder ogen te komen?
– Noorden Welke wijsheid heb je ontvangen?
– Boven Wat heb je geleerd van de wijsheid die van boven komt?
– Beneden Welke wijsheid heb je in de praktijk ervaren?
– Binnen Wat heb je geleerd over het leven binnen in jou?

Iedereen neemt de tijd op de richtingen in het Medicijnwiel met de vragen die de bij de windrichting wordt gesteld. Kijkt naar zichzelf, luistert naar zich zelf, loopt ieder detail in zijn of haar geheugen na. Niet indramamaar vanuit kracht. Met als eind resultaat dat je kan constateren.. Dit en dit, en dat heb ik gedaan, heb ik bereikt, hoef ik niet op terug te kijken.. Ik ben NU, HIER! Dus: De kunst van het volledig aanwezig zijn staat ons ter beschikking als middel om zelfontwikkeling te verdiepen. (mocht je meer willen weten over dit onderwerp moet eens De kracht van het Nu – gids voor spirituele verlichting van de Auteur: Eckhart Tolle opzoeken..)

met die wijsheid en kracht konden we nog een tweede keer de cirkel in naar de richting die de eerste keer vaag bleef, of veel vragen maar geen antwoorden opriepen. Daar was behoefte aan, zo bleek in een rondje.. Het West was daarbij blijkbaar het lastigste geweest.. daar was het druk! al met al een prachtige avond die we afsloten met een stenen healing. Iedereen nam de steen mee die hem riep, en gebruikte die bij wat nodig was voor heelheid en evenwicht. we bedanken de Grootmoeder die de Wijsheid bewaakt voor haar lessen.

 

Dagaz als oplossing uit verstrikking

Na de gebruikelijke rituele voorbereidingen van de ruimte, uitnodigen van de spirits, reinigen van degene die aanwezig zijn, bespreken we hoe iedereen er bij zit. Via onze gedeelde zorg over de boze buitenwereld constateren we dat we hoe dan ook zelf daar onderdeel van zijn. Ook stellen we vast dat ons ego de grootste boosdoener is. Spirit stelt voor om de Dagaz als oplossing uit verstrikking van het ego te komen.

 

Goddelijke kant

Door onze goddelijke kant steeds achter ons ego te plaatsen, doen wij mee. Grappig is dat Spirit blijkbaar het zaad al heeft gepland.  Er zijn mensen in de kring die op weg naar het ritueel ego en het probleem van ego al hebben besproken in relatie met eigen ervaringen in spirituele groepen waarin ze verkeren. Dagaz als oplossing uit verstrikking lijkt een mooi ritueel op het juiste moment.

Medicijnwiel

We besluiten het medicijnwiel simpel (vier stenen, geen centrumsteen) neer te leggen en te kijken naar onze eigen ego-spelletjes:

  • die onder ogen te zien (west – jij en de wereld)
  • deze weg te snijden (zuid)
  • het aan Spirit aan te bieden om het te recyclen (noord)
  • nieuwe delen te vinden die de leegte opvullen (oost)
  • te checken of die bij je past (op west).

Op het medicijnwiel ziet dat eruit als een Dagaz of Lemniscaat uit. Wikipedia zegt hier over: “Dagaz is de drieëntwintigste rune van het oude futhark. De klank is ‘D’. De rune staat symbool voor evenwicht tussen tegenstellingen, zoals licht en donker.”

kunst en spirit

Ook daar heeft Spirit zijn werk gedaan. De Kunstenaar Joop Kempers, die in de kring is aangeschoven, vertelt dat hij een nieuw schilderij heeft toegevoegd aan zijn website. Het Dagaz-teken komt erop voor. De dagaz als oplossing uit verstrikking is heel herkenbaar voor Joop.

ego spelletjes

Iedereen, zes in getal, krijgt de mogelijkheid het medicijnwiel in deze Dagaz te lopen en te werken aan zijn ego-spelletjes. Dat leverd een mooi en indrukwekkend ritueel op. De rest van de groep zit om het wiel en ratelen en zingen met focus op een goede ervaring voor degene die in de cirkel bezig is. Na de korte pauze werken we tot het einde van de avond in tweetallen nog met een krachtdier voor elkaar. Dagaz als oplossing uit verstrikking geeft een bijzondere avond volgens de aanwezigen.

 

Collective Consciousness Conversation is een spirituele ervaring voor alle die het bijwoonde. De vraag aan het begin van de twee daagse was; What type of leadership can we nurture for the future? How can we explore as yet hidden potential and work with what is already indigenously known? How can we live, work and lead collectively and responsibly to find a different way? How can we take a step away from a love that is about consummation and consumption towards another that is about connection and constructive action? How can we connect to our collective consciousness and be co-creators of our whole world?

Geen makkelijke vraag. Een vraag die om verantwoordelijkheid nemen en consequent zijn in je handelen vraagt. De tweedaagse ging van start met 27 mannen en vrouwen van over de hele wereld verzameld. Meer dan deze fysiek aanwezige waren vele met ons in Spirit verbonden. Dit was het materiaal waarmee het moest gebeuren.

Ik opende samen met hen door de spirits uit alle richtingen uit te nodigen hun kracht en kwaliteiten aan onze zoek tocht te koppelen. En plaatste op iedere wind richting een ankersteen. In het midden stond een prachtig stenen altaar gemaakt door een van de participanten. Op die steen ontstak ik een kaars en vroeg The Spirit of Creation (God, Jahwe, Light of hoe je het noemen wil ieder in zijn eigen woorden en beelden) ons te voeden met zijn kracht en beelden, zijn stem, zijn creativiteit. Na dit sacrale moment was het tijd om kennis te maken met elkaar. Iedereen bracht iets mee en vertelde daarover. Ik bracht de schilpad als symbool voor de aarding van al onze gedachten deze dagen. Maar er waren 27 verhalen en 27 symbolen die alle even mooi en passend waren. Indrukwekkend waren de hartjes die Laura ons bracht maar ook het water en de container van Rene was een mooi voorbeeld van een symbool dat aan het begin in gebracht werd maar de hele tweedaagse relevant bleef.

Na deze introductie aan elkaar werd het tijd om aan het werk te gaan.  Vier symbolen waren er en vier groepen kwamen er door bij het symbool te gaan staan waar je dacht thuis te horen. Het symbool waar ik bij stond (een groep van 4 mensen in een cirkel) was onevenwichtig groot. Het roze kwarts symbool van 3 driehoeken in elkaar was daarin tegen onevenredig klein. Op de vraag of er mensen wilden over stappen heb ik gehoor gegeven. De groepen zochten een plek in de ruimte en kregen de opdracht een presentatie voor te bereiden die bijna twee uur duurt en die een thema mee krijgt. De eerste groep zorgt voor de connectie de volgende twee groepen richten zich op the collective consciousness en de laatste op een constructieve aktie die daar uit voortvloeien. ’s Middags is die eerste groep er met een inspirerende presentatie van cocreatie. En dat er verbinding is gemaakt blijk ’s Avonds wel toen we contact maakte met dat collectief. Via zang, meditatie en energie werk wordt de verbinding voorbereid die naar het avond eten door de groep waar ik deel van uit maakte wordt benut.

We laten de groep in de vorm van een stargate (het symbool van roze kwarts) staan en ik neem samen met Eva plaats in het midden om de 3D dimensie af te maken. Eva haal de vrouwelijke energie uit de aarde op en geeft die aan de groep. Ik haal de manlijke energie bij de zon vandaan en doe heet zelfde. De groep vragen we om via het gecreëerde kanaal zich te verbinden met dat collectief en te vragen om dat wat ze nodig hebben en kunnen dragen tot zich te nemen. Een van ons is buiten de groep en zorgt er voor dat de intentie via gebed voortdurend uit gesproken wordt. Van zelf ontstaat er een geluid dat help om te focussen maar ook de trilling te ervaren. Nadat iedereen heeft wat ie aankan, breken we de structuur op en vragen iedereen plaats te nemen bij een van de vier elementen die op de richting staan. Wat meteen zichtbaar wordt , is dat er weinig aarde in de groep is. Bij hun element vraag ik ze contact te maken met hun hart. Het kanaal dat loopt van hun kruinchakra naar hun hartchakra te reinigen opdat de informatie daar een plaats kan krijgen. Ik ratel en zing en vraag spirit voor een goede ervaring. De volgende stap is het kunnen verbinden met andere om dat wat in ons hart is te delen met die andere.   Dit was de fysieke stap maar we versterkte deze ook nog met een emotionele stap. Door naar het prachtige verhaal van Nick te luisteren. Hij neemt ons mee naar ons kind en vraagt ons om in ons hart weer kind te zijn. Los van conventies en normen door andere opgelegd. Vele met tranen in hun ogen troosten elkaar en het is merkbaar dat iedereen in staat is zijn hart energie in te zetten. Operatie geslaagd!

De volgende dag is de tweede energie operatie. Deze wordt uitgevoerd door de groep waar ik in eerste instantie voor koos. Zij legde een oost/west, noord/zuid kruis neer en vroegen ons om op de oost/west as, de leiderschap as onze bevindingen met leiders nu neer te leggen. Gewoon op blauwe papiertjes geschreven, getekend. Op de noord/zuid as het zelfde maar deze keer over de wereld. Dat was allemaal niet zo heel vrolijk.

De volgende ronde is er om deze af te dekken met intenties, woorden, beelden die er voor in de plaats zouden moeten komen. In beide situaties worden we ook gevraag om als we klaar zijn met schrijven en tekenen onze plaats in te nemen die we willen vervullen of die we vervullen op het wiel. Ik leg nog een keer kort en bondig uit waar de richtingen voor staan. Terwijl we hier mee bezig zijn merk ik dat ik steeds naar de tafel getrokken wordt waarop een simpel kruis met Jezus figuur lig. Ik vraag van wie die is en of hij er bezwaar tegen heeft dat ik het op de altaarsteen leg. Ik wil dit omdat ik me realiseer dat tussen NU en wat gewenst wordt een wereld is zo groot dat ik ook begrijp dat die er niet van zelf gaat komen. Ik leg de groep uit dat we van Jezus aan het kruis kunnen leren wat het betekend om te lijden voor wat je hartstocht is. En dat hij om die reden daar een plaats zou moeten hebben. De groep is er mee akkoord en de energie is weer in balans. Ook hier wordt zichtbaar dat de energie die de grit met zich mee brengt samen met het proces van de mensen een enorme impact heeft op iedereen. Na de lunch nog de creatie van de actie die voort gaat komen uit al deze energie.

De volgende dag sluit ik samen met degene die het organiseerde en enkele participanten de cirkel af door tegen de richting in dankt te zeggen. Dank aan de spirits en de mensen die aanwezig waren. Elkaar nog eens te herinneren aan dat we goed geaard blijven. En dan, moet alles opgeruimd worden. Maar met zoveel handen is dat zo gebeurt. En kijkt iedereen terug op een bijzondere ervaring, die nog lang na zal galmen. Niemand is meer degene die hij was voor dit ritueel…
Christine verwoord het als volgt:
The Calling to Action, What about this new space?
In this new space, what if we discovered something beyond – where we can touch, embrace, hold and make meaning of our senses and different forms of knowing. One where we can cradle each other as we grow in our capacity to give and receive? Dare we explore this dimension within ourselves and others?

We believe the Ancient Wisdoms are once more becoming accessible. As we grow in consciousness about this presence, our collective responsibility for reflective action is emerging.

The threat of this emergence increases the tensions between fear and love. As this process of movement takes pace, there exists an apparent rapid rise in polarization. We sit in the form of strong currents of resistance and powerful expressions of fundamentalism. We are being called and challenged to act now.

Een prachtige kring met wijze vrouwen en Don, mooier had ik het niet kunne krijgen. Allemaal mensen die in hun kracht staan, en beschikken over de kracht zich over te geven aan de rituelen die ik aanbied. Met buiten en prachtige volle maan in een wolkeloze nacht,  en binnen een ritueel die de derde grootmoeder, de grootmoeder die de waarheid weegt, eert. Een energie die staat voor helder alle aspecten beschouwen voor je een oordeel velt, je niet laat afleiden door ruis maar je laten voeden door spirit en helpers.

Na een voorbereiding die bedoeld was om lichamelijk te voelen wat er gebeurt als er waarheid danwel een leugen tegen je verteld worden. Daarna zijn we een lang en intensief ritueel in gegaan waarin we de hulpbronnen raadpleegde op zoek naar waarheid in onze eigen vragen. Eerst de windrichtingen, boven, onder, krachtdieren, met een tussenstop bij krokodil om het te verteren. Te zien of wat we gehoord, gezien of meegemaakt hadden bij ons pasten. Toen via een diepe aarding met de planeet, zebra (zwart/wit naar je waarheid kijken) en wasbeer (als kracht van de minderbedeelde, wat betekend je waarheid voor minder machtige rond jouw) naar een laatste meditatie waarin alle antwoorden naast elkaar gelegd worden en er een besluit genomen wordt. In je hart kan je vreden hebben met je beslissing.
Iedereen is stil en geraakt door de kracht van de grootmoeder. We ruimen rustig onze spullen op en gaan naar buiten waar de maan prachtig aan een sterren hemel op ons neer kijkt. Dank Grotmoeder voor deze prachtige les.

18 en 19 maart 2009 vind er een Collective Consciousness Conversation plaats waar ik uit genodigd ben om bij aanwezig te zijn met mijn expertise met Spirit. Onderwerp van de bijeenkomst, die bezocht gaat worden door mensen uit de hele wereld, is: welk soort leider is er nodig om de problemen die we op dit moment om ons heen zien het hoofd te bieden. Of zo als de vier initiatiefnemers het verwoorden:
What type of leadership can we nurture for the future? How can we explore as yet hidden potential and work with what is already indigenously known? How can we live, work and lead collectively and responsibly to find a different way? How can we take a step away from a love that is about consummation and consumption towards another that is about connection and constructive action? How can we connect to our collective consciousness and be co-creators of our whole world?

Naast dat ik natuurlijk verrast ben dat ik uitgenodigd ben, voel ik me natuurlijk ook vereerd dit te mogen doen. Zal er hier ook uitgebeid verslag van doen. Wat in ieder geval kan en ga doen is zorgen dat de Spirits in grote getalen er op af gaan komen en steunen waar nodig. met dromen, met beelden, met voor wie het horen wil gedachten. Zal aan het begin van het gesprek een steencirkel leggen op de plek waar het gesprek gaat plaats vinden en de Spirits via een Altaar uitnodigen aan te schuiven.

Met zes belangstellende was het weer een mooie cirkel aan menselijk ervaring afgelopen dinsdag. Omdat het (nog) volle maan was besloten we de grootmoeder van Februari als thema te nemen en haar uit te nodigen. Zij is de Grootmoeder die de Wijsheid bewaakt is naast de geschiedschrijfster van alle aardse archieven, ook de hoedster van de steenbibliotheken, Heilige Tradities, de Herinnering en het Planetaire geheugen is. Kortom een prachtige aanleiding om een groot Medicijnwiel neer te leggen en op zoek te gaan naar die wijsheid.

Zij leert ons ondermeer hoe we onszelf kunnen ontwikkelen door de waarheid te eren in alle dingen. Zij die de Wijsheid bewaakt eert de waarheid, ook die vanuit een persoonlijk Heilig Standpunt. Ieder individu beleeft de waarheid op zijn of haar eigen manier. In haar wijsheid begrijpt deze clanmoeder dat er waarheid zit in ieder levensverhaal.

Als we onze eigen waarheid eren, ontwikkelen we ons zelfgevoel en kunnen we anderen toestaan hetzelfde te doen. Ieder nieuw begrip dat door anderen wordt gedragen kunnen we toevoegen aan onze eigen wijsheid en kennis. Zo zorgen we voor juiste verhoudingen met Al Onze Verwanten.
Door ons bij te staan bij het herstellen van ons persoonlijk geheugen, toont Zij die de Wijsheid bewaakt ons hoe we kunnen terugkeren naar een herinnering en hoe we ten behoeve van onze innerlijke groei gebruik kunnen maken van gevoelens, Wijsheid, zintuiglijke waarnemingen, woorden of ideeën uit ons geheugen. Deze Clanmoeder leert ons dat we al onze ervaringen weer uit ons geheugen kunnen terugroepen – ook in de toekomst- als we ze nodig hebben bij het leren van onze levenslessen.
Zij die de Wijsheid bewaakt heeft aandacht voor het detail en leert ons hoe we details uit ons geheugen kunnen gebruiken om ons bewustzijn te richten op het Medicijn van Totaal in het Hier en Nu zijn. Als we ons op de details van het hier en nu richten, zullen we ons niet verliezen in zorgen over de toekomst of spijt over het verleden. De kunst van het volledig aanwezig zijn staat ons ter beschikking als middel om zelfontwikkeling te verdiepen.

Op het Medicijnwiel Ziet dat er als volgt uit:
Oosten Welke lessen heb je geleerd wat is de rode draad in je leven?
Zuiden Wat heb je geleerd waarop je kon vertrouwen?
Westen Welke emoties heb je geleerd te uiten of onder ogen te komen?
Noorden Welke wijsheid heb je ontvangen?
Boven Wat heb je geleerd van de wijsheid die van boven komt?
Beneden Welke wijsheid heb je in de praktijk ervaren?
Binnen Wat heb je geleerd over het leven binnen in jou?

Iedereen neemt de tijd op de richtingen in het Medicijnwiel met de vragen die de bij de windrichting wordt gesteld. Kijkt naar zichzelf, luistert naar zich zelf, loopt ieder detail in zijn of haar geheugen na. Niet in dramamaar vanuit kracht. Met als eind resultaat dat je kan constateren.. Dit en dit, en dat heb ik gedaan, heb ik bereikt, hoef ik niet op terug te kijken.. Ik ben NU, HIER! Dus: De kunst van het volledig aanwezig zijn staat ons ter beschikking als middel om zelfontwikkeling te verdiepen. (mocht je meer willen weten over dit onderwerp moet eens De kracht van het Nu – gids voor spirituele verlichting van de Auteur: Eckhart Tolle opzoeken..)

met die wijsheid en kracht konden we nog een tweede keer de cirkel in naar de richting die de eerste keer vaag bleef, of veel vragen maar geen antwoorden opriepen. Daar was behoefte aan, zo bleek in een rondje.. Het West was daarbij blijkbaar het lastigste geweest.. daar was het druk! al met al een prachtige avond die we afsloten met een stenen healing. Iedereen nam de steen mee die hem riep, en gebruikte die bij wat nodig was voor heelheid en evenwicht.

Wil je ook een avond met de Spirits mee maken? Elke dinsdagavond is er open inloop. Deze avond is voor iedereen geschikt. Ik vertel het verhaal tijdens het doen. Een leukere manier is er niet om te leren of te ervaren. We hebben geen agenda, geen boek en geen antwoorden. Er is alleen de groep en wat Spirit ons brengt!

Deze dinsdagavond is nog te beleven op 24 februari en 3 en 10 maart 2009.
Centrum DJOJ zaal 5
Anthony Duyklaan 5-7
3051 HA Rotterdam
Aanmelden kan via telefoonnummer 06 246 999 10 (maar hoeft niet).

LETOP a.s 17 februari is er geen OPEN GROEP!!!!