Tag Archief van: Sjamaan Linken

Sjamanisme radio

Zondag 17 augustus van 19:00 tot 20:00 uur was er in de uitzending van ParaRadio een thema over sjamanisme live te beluisteren. Peter en Mara waren uitgenodigd om hun ervaringen te delen over het onderwerp en meer inzicht te geven in het heling werk dat zij samen doen. Onderstaande player geeft je de mogelijkheid de uitzending terug te horen.
Het werd een magische uitzending, dus geniet ervan!

 

Team Atlantic Healing

Anthony en Monique van Atlantic Healing waren de interviewers en hadden zich goed voorbereid op de uitzending. Niet alleen geeft Monique een mooie inleiding op het onderwerp maar beiden zijn ook nieuwsgierig naar wat Peter en Mara vanuit een rijke praktijk er over te vertellen hebben. Onderwerpen als plantspirit, shapeshifting en trance passeren de revue naast een uitleg over het bijzondere helingwerk van Mara en Peter.

Sjamaan in de radio studio van radiomart.nl ParaRadio live Team Atlantic Healing

Tantrisch sjamanisme?

De spirituele zomer week sjamaan ligt al weer achter ons. 7 dagen en 7 nachten vliegen om als je helemaal in de natuurlijke flow mag gaan en slechts je natuur hoeft te volgen. Geen verstoringen, geen lastig ego, geen uitdagingen anders dan de uitdagingen die je met beide handen aanpakt omdat ze op het juiste moment komen, omdat ze je passen en verder helpen op een natuurlijke manier. Één van ons merkte op dat het leek of het een tantrisch sjamanistische week was. En dat is minder gek dan dat je misschien in de eerste schrik zou denken. Tranta en sex zijn een beetje verwarrende begrippen in een door 2000 jaar christendom gedomineerde wereld als de onze. Tantra maar ook seksualiteit hebben beiden (het is NIET het zelfde overigens) te maken met levensenergie, met stromen, met natuurlijk zijn, heelheid op alle niveaus. En dat was waar we ons een week lang op gericht hebben in een omgeving die alleen maar wilde mee werken. spirituele zomer week sjamaan

Ratel en Drum

Het begon al in het weekend met het ontdekken van ons geluid. Ons voorouderlijk geluid, het geluid dat zo oer en diep van binnen zit dat we er rituelen en ceremonies aan besteed hebben om het naar boven te halen. En toen het kwam biggelde de tranen over onze wangen. Niet omdat we verdrietig waren, nee we waren diep geraakt, voelde de levens energie gaan stromen, vervaarde een  moment van complete heelheid. Daarna moesten we wel met ons hooft vertellen wat er gebeurde.. hahaha.. ach we zijn geen van alle verlicht maar durven allemaal ons zelf bloot te geven en dat is al heel wat! Een andere mooie ervaring was het labyrint waar we onze ervaring toch maar voor de zekerheid opgeslagen hebben. Bijzondere spirits begeleiden dat proces en leiden tot een diversiteit aan geluiden en ritmes die alle helend en indringend waren. We eindigde met de matra’s van de vier clans, wat moet ik nog zeggen. Niemand wilde eigenlijk weg. Een aantal zijn werkelijk nog een paar dagen blijven hangen en sommige tekende bij voor de hele week..spirituele zomer week sjamaan

Fysiek als uitgangspunt

De rest van de week stond onze bijzondere woning; ons lichaam in de spotlights. We hebben het op 4 manieren onderzocht. de Eerste dag was het element aarde ons focus. Wat is aarde aan ons lichaam, hoe gaan we met die aarde om, wat heeft onze aarde nodig, hoe ervaren we die aarde.. allemaal vragen die we ons stelde tijdens onze zoektocht die we liggend op de bos grond probeerde te beantwoorden. We hebben dat lichaam aan geraakt, geschut, de botten geklopt, niets is onbenut gebleven. De volgende dag was het eerst het water (dat ook de hele dag uit de hemel viel, een gezegende dag!) ons boed, de sappen, we onderzochten weer met een geleide meditatie, door te schuddele en wat nodig was om dicht bij ons water te komen. De avond was er voor het vuur de organen die vuur gebruiken om te transformeren. de maag, de lever, de darmen, de nieren.. diepe trance en een reis naar de organen leverde mooie verhalen op aan het Sacred Fire na afloop. Het Element lucht kreeg een eigen 24 uur in de natuur dag. 24 uur op twee vierkante meter in het bos. Los van nu werkelijk alles. geen eten, minimaal drinken, geen afleiding anders dan de overweldigende natuur van dat prachtige beuken, dennen bos van Apeldoorn. Uitnodiging was om je mind te ontmoeten en het denken stil te leggen. Doel was om in bewustzijn te komen, slechts door te zijn met je omgeving en de spirits die zich aan dienen. Toen we de groep een dag later ophaalde om naar de zweethut te komen en te delen ontmoeten we andere mensen dan dat we naar het bos gebracht hadden. Er was een knop om bij ze.. in de zweethut was het opvallend stil en werd er bewust gedeeld.. Prachtig. En weer wilde niemand weg…spirituele zomer week sjamaan

Bedankt prachtige Haps Spirits we missen jullie en komen zeker terug!!spirituele zomer week sjamaan

 

2012 jaar van zijn,
2013 jaar van bewust-zijn
sjamaan bewustzijn?

In het sjamanistisch veld is alles een en in balans met elkaar.
Een verstoring van dit evenwicht (zichtbaar of onzichtbaar) kan worden hersteld. Dit vraagt van ons terug te gaan naar onze eigen bron, de natuur, moeder aarde door aandacht en bewust-zijn te worden.

Gelukkig is het ecologisch bewustzijn groeiend, en daarmee het sjamaan bewustzijn. Na een eeuwenlange kloof tussen mens en natuur die ons – vooral in het Westen – steeds dichter bij ‘the point of no return’ heeft gebracht, luidt de alarmbel oorverdovend hard. Het moet anders.
Hoe meer we met onze neus op de dramatische feiten worden gedrukt, hoe meer mensen bewust op zoek gaan naar manieren om de verbinding met de natuur te herstellen.

Wie wakker wordt in dit natuurbewustzijn en inziet dat we voor ons welzijn volledig afhankelijk zijn van het welzijn van onze aarde, begrijpt dat zorgzaam omspringen met alles wat leeft en met het kwetsbare evenwicht van ons ecosysteem, geen luxe is, maar een must.
Maar hoe verzoen je die wens tot herstel van de harmonie tussen mens en natuur, met de nog altijd heersende expansiezucht en verstedelijking? Nieuwe manieren van tuinaanleg – zowel individueel als collectief – kunnen deels een antwoord bieden. De oplossing voor het vraagstuk ligt dus niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk in onze eigen achtertuin. sjamaan sjamaan bewustzijn

 

De kunst van het observeren

Een goede tuinier weet dat alles begint met de bereidheid en de kunst om onze aarde en alles wat erop groeit en bloeit nauwgezet te observeren in haar natuurlijke processen. Welke planten- en kruidensoorten groeien op welke plaatsen? Hoe mooi sluit dit aan bij hoe de sjamaan naar zijn veld kijkt, hoe het sjamaan bewustzijn werkt. Hij of zij weet als geen ander dat wij een onderdeel van die natuur zijn en dat als het met de natuur slecht gaat het met de mens slecht gaat. Wil je het evenwicht herstellen dan ligt hier de taak; observeer nauwgezet. In welke volgorde doen ze dat en hoe organiseren ze zich als er geen menselijke tussenkomst is? Elke plantensoort heeft zich, doorheen de generaties, aan een bepaald klimaat aangepast. Elke soort heeft ook haar natuurlijke voorkeur voor een specifieke blootstelling aan de verschillende elementen. Door dit natuurlijke spel te observeren en te leren doorgronden, kan de tuinier zich langzaam maar zeker bewust worden van de schitterende, organiserende principes die non-stop werkzaam zijn en er harmonieus mee gaan samenwerken. Zo’n samenwerking levert je niet alleen een tuin in bloei op, maar toont je meteen ook de weg naar een meer duurzame en harmonieuze wereld. Want door als tuinier de natuur aandachtig te observeren, ontdek je een onderliggende intelligentie waar we met ons menselijke verstand nauwelijks bij kunnen. De gulden snede is zo’n prachtig, tastbaar voorbeeld van het organiserende principe dat overal in dit universum werkzaam is. Kijk maar naar een zonnebloem of dennenappel. Observeer de vorm van bepaalde mineralen, vruchten en groenten, de manier waarop blaadjes aan bloemen en bomen zijn geschikt, de vorm van slakkenhuizen. De gulden snede komt overal in terug, zelfs in de verhoudingen van ons menselijk lichaam. Het sjamaan bewustzijn weet dat de spiraal energie die vitaliserend op je werkt een van de meest voorkomende vormen in de natuur.. Wonderbaarlijk toch? sjamaan bewustzijn

Nieuw bewustzijn, nieuw ontwerp

De natuur observeren is een eerste stap in het bewust wordings proces. Maar daadwerkelijk harmonieus leren samenwerken met de natuur, hoe begin je daaraan? De hele kunst van natuurlijktuinieren bestaat erin om alle elementen zodanig met elkaar te laten interageren dat alle deeltjes – en dus ook het geheel – de beste groeikansen krijgen en dat een positieve bijdrage wordt geleverd aan het hele lokale ecosysteem. Een tuin biedt immers onderdak aan miljoenen verschillende levende wezens en is in constante interactie met zowel insecten, mensen, dieren als de omgeving. Dat gegeven leidt ons naar de permacultuur: een duurzaam, holistisch model dat principes en technieken aanreikt om menselijke activiteiten en ecosystemen optimaal te laten integreren. Het sjamaan bewustzijn dat weet van Heelheid had het ons al aangereikt, permacultuur helpt ons nog eens herinneren! De term ‘permacultuur’ is samengesteld uit de Engelse termen ‘permanent’ en ‘agriculture’. Het was Eric Elties die me er in de jaren negentig al op wees, ik onderzocht het, las er over, het inspireerde me in mijn opbouwwerk (het gaat namelijk over de belangrijkste pijlers voor het leef milieu van mensen, daar waar mijn werk ligt: ecologisch, duurzaam, sociaal, rechtvaardig, leefbaar en economisch gezond) en NU is het de tijd om het heel dichtbij en direct te leren toepassen in de tuin. geen theorie meer maar direct in de tuin. Het model omvat een totale levensfilosofie die tot doel heeft om gemeenschappen te creëren die ecologisch duurzaam, sociaal rechtvaardig en economisch leefbaar zijn. Zorg voor de aarde, zorg voor de mensen en een rechtvaardige verdeling van wat de natuur ons schenkt, zijn de drie centrale peilers van haar ethiek. sjamaan bewustzijn

 

Sjamaan bewustzijn in je tuin

Pas je permacultuur toe op het niveau van tuinen, dan leer je hoe we onze tuin opnieuw vanzelf kunnen laten groeien, onder meer door de juiste plantjes naast elkaar te laten staan in plaats van ze allemaal te sorteren en van elkaar te scheiden. Aangezien monocultuur verarmend en uitputtend is, wordt biodiversiteit dan ook als een centraal begrip beschouwd. Het sjamaan bewustzijn in optima forma, heelheid en evenwicht zijn de sleutels.
Nog enkele belangrijke richtlijnen:
Ploeg de aarde niet om: zo verstoor je de activiteiten van de micro-organismen niet en vermijd je een snelle mineralisatie van de humus die diep in de aarde opgeslagen is.
Gebruik geen bemesting: De aarde herbergt honderden miljoenen micro-organismen die elk hun functie vervullen. Hoe minder we hen verstoren met externe elementen, hoe beter ze hun werk kunnen doen en zelf de aarde kunnen verrijken.
Gebruik geen pesticiden: pesticiden zorgen voor heel wat gekende problemen zoals lucht- en watervervuiling, bio-accumulatie, verstoring van de voedselketen en insecten die steeds resistenter worden zodat je de aarde steeds frequenter moet gaan behandelen. Een destructief straatje zonder einde.
Wied geen onkruid: elke natuurlijke bedekking van de aarde heeft haar functie en dat is bij wilde kruiden niet anders. Hun wortels doordringen de bodem, maken hem luchtiger en verrijken hem. Zorgt een ‘onkruid’ toch voor problemen, dan kun je het efficiënter laten verdwijnen door het planten van andere kruiden en gewassen die het kruid beconcurreren, dan door blijvend energie te investeren in handmatig wieden. sjamaan bewustzijn

Natuur en tuinier

Wil je nog een stap verder gaan in het proces van co-creëren met de natuur (sjamaan bewustzijn in de meest elementaire zin), dan kan je ook de trillingsfrequentie gaan meten die eigen is aan elk gewas, om het vervolgens te planten op de plaats met de trilling die daar het dichtst bij aansluit. Daarvoor kun je een wichelroede, pendel of Lecherantenne gebruiken. Het eind-resultaat kan er weliswaar wat anders uitzien dan het ideaal dat je zelf voor ogen had, maar voor liefhebbers van natuurlijk schoon zal je tuin een niet te evenaren harmonie uitstralen. Uiteraard kan je er om praktische redenen ook voor kiezen om het aanleggen van je tuin toch tot op zekere hoogte binnen bepaalde banen te leiden door met een vooraf uitgetekend plan te werken. Zo wordt je tuinontwerp een geslaagd compromis tussen je eigen wensen en die van de natuur. sjamaan bewustzijn

Geobiologie, een kostbare hulp

Ook het inschakelen van een geobioloog kan waardevol zijn bij het aanleggen van een tuin. Geobiologen kunnen een heleboel factoren detecteren die van invloed zijn op de gezondheid van je tuin, van aardstralen en ondergrondse wateraders tot vochtige of droge zwakke plekken en allerhande vormen van vervuiling (waar-onder elektromagnetische en/of elektrochemische straling). Door het in kaart brengen van die voor het blote oog meestal onzichtbare factoren kun je de tuin op een optimale manier gaan indelen. Zo kunnen ‘positieve’ zones worden ingericht als rust- en ontspanningsplekken, terwijl je de ‘negatieve’ zones ontoegankelijker maakt met bijvoorbeeld stenen of stuiken. Sjamaan bewustzijn in evenwicht zin laat zien waar wat beter gedijd. En natuurlijk is het handig om te weten waar je het beste je bloemenperk en moestuin aanlegt en wat de meest geschikte plaats is voor een uurtje ongestoord soezen in je hangmat. sjamaan bewustzijn

Effectieve micro-organismen

Wie milieubewust wil tuinieren zonder chemische en schadelijke stoffen te gebruiken, kan ook de mogelijkheid van effectieve micro-organismen (EM) bekijken. De techniek werd ontwikkeld door een Japanse Professor, Dr. Teruo Higa, en wordt wereldwijd toegepast voor het creëren van een fris huis, een mooie tuin, smakelijke groenten en fruit, zuiver water, gezonde planten en dieren, enzovoort. EM zijn gemengde culturen van verschillende soorten ziekte-onderdrukkende micro-organismen (vooral fotosynthetische- en melkzuurbacteriën, gisten en schimmels) die elk hun specifieke taak hebben en die elkaars werking ook versterken. De natuurlijk voorkomende micro-organismen worden volgens een speciale methode gekweekt (zonder genetische manipulatie) en kunnen in de bodem geënt worden om een gunstig microbieel milieu te creëren. Het beoogde resultaat: gezondere gewassen door een verhoogde natuurlijke immuniteit tegen ziekten en plagen, en een betere bodemstructuur en -vruchtbaarheid. De techniek heeft zowel voor- als tegenstanders en vormt al tientallen jaren een onderwerp van discussie onder landbouwwetenschappers. Sjamaan bewustzijn was het al lang voor maar kon het niet wetenschappelijk verklaren. sjamaan bewustzijn

Bezielde tuinen

Tuinieren in harmonie met de natuur, daarin kun je nog verder gaan dan elke plant het beste plekje geven. Als je ook bewust gaat samenwerken met de natuurenergieën, kan dat tot wonderbaarlijke en haast onverklaarbare resultaten leiden. De bekende Findhorntuinen in Schotland zijn daar een pracht illustratie van sjamaan bewustzijn. In het begin van de jaren zestig gingen drie pioniers er de communicatie aan met de onzichtbare natuurkrachten om zo een unieke tuin te creëren. Het resultaat was fenomenaal. Terwijl de boeren in de omtrek dagelijks strijd voerden met de droge aarde en het ruwe klimaat om hooguit wat schriele groenten te oogsten, groeiden in de Findhorntuinen gigantische groenten en bloeiden de meest wonderbaarlijke bloemen. Door er de wetten van de biologische en bio-dynamische landbouw toe te passen, telde de tuin op twee jaar tijd meer dan 65 groentesoorten, 21 fruitsoorten en 42 aromatische en medicinale kruidensoorten. Van overvloed gesproken! sjamaan bewustzijn

Het mysterie ontrafeld

Landbouwingenieurs en experten kwamen van heinde en verre naar Findhorn afgezakt om bodemstalen te nemen en het wonderlijke fenomeen te proberen begrijpen. Tot hun grote verbazing bevatte de Findhornaarde geen enkel spoor van chemische bemesting. Tegelijkertijd kon men in de aarde geen enkel tekort vinden: alle noodzakelijke elementen, tot de meest zeldzame toe, waren in perfect evenwicht aanwezig. Ook de honderden specialisten die volgden kwamen eensgezind tot de conclusie dat de bloemen en planten op Findhorn bloeien zoals nergens anders. Dat kon men perfect meten, observeren en zelfs kwantificeren. En toch ging wat zich ter plaatse afspeelde het verstand en het begrip van de wetenschappers ver te boven. Noch de compost, noch de mesthoop waar de familie Caddy gebruik van maakte, volstonden om de ongeziene pracht en overvloed van de tuin te verklaren, al zeker niet op zo’n arme, zanderige grond. De ‘onbekende’ factor die aan de vele experts voorbij ging is volgens Peter Caddy nochtans niet ver te zoeken: liefde. Want, zo stelt hij: ”Planten zijn le vende wezens. De zorg en vooral de liefde waarmee de tuiniers hen behandelen, hebben een diepere impact dan welke andere factor ook.” Wie daar meer van zou willen weten komt terecht bij Eliot Cowan, de schrijver van Plant Spirit Medicine en degene die op de meest simpel denkbare manier je inwijd in de geheimen van de plant als leraar en zoals ze het op Findhorn zo mooi noemde, als wezens. Wie in Nederland opzoek gaat komt ongetwijfeld uit bij Andrew Cox, iemand die bij Eliot in de leer is geweest en zijn lessen op boeddhistische wijzen overbrengt, met enorme veel aandacht, liefde en vooral geduld! Roelien de Lange, de grand old lady of Dutch shamanism, was er bij in Findhorn en is er nog steeds een graag geziene gast. Roelien haar expertische ligt vooral op het nivo van het kleine volk. de wezens die rond die planten wonen en mee helpen die planten gezond te houden en te laten groeien. Een mooier voorbeeld van sjamaan bewustzijn is bijna niet denkbaar sjamaan bewustzijn

Tuinieren uit het hart

Het is meteen een van de mooiste lessen die een tuinier kan leren: deze van het hart. Want daar draait het steeds om. In het leven, in het sjamanisme en ook in het tuinieren: je liefdevol verbinden met het grotere geheel. Dat betekent leren omgaan met de natuurelementen en met de tijd die verstrijkt. Het betekent mee bewegen op het ritme van de maan, de zon en de seizoenen. Dat heeft ook Rudolf Steiner ons bijgebracht met de principes van het biodynamisch tuinieren; hoe belangrijk het is om bij het bewerken van de aarde rekening te houden met de stand van de maan, omdat zij een immense invloed uitoefent op alles wat leeft en groeit (aantrekken, afstoten). Tuinieren met behulp van een maankalender – die je vertelt wanneer je welke gewassen het beste zaait, bewerkt en oogst – kan dan ook een wereld van verschil maken.
Door ons te verbinden met onze aarde, worden we zowel geconfronteerd met de vergankelijkheid van het aardse als met het eeuwige voortbestaan van het leven op zich. Die prachtige schijnbare paradox dag na dag mogen ervaren, is misschien wel de mooiste les in nederigheid en grootsheid, dankbaarheid en liefde. Het Medicijnwiel, het cadeau dat we van de medicijn mensen van over de hele wereld gekregen hebben helpt ons dit te zien. Geboren op het oosten, de lente, gegroeid op het zuid, de zomer, geoogst op het het westen de herfst, overleden of overgegaan op het noord westen om in essentie op het noorden in evealuatie te wachten tot we weer op het oosten geboren mogen worden. en dit geld voor alles op aarden! mensen, dieren, planten, organisaties, vormen, ALLES! dat is nog eens een krachtig medicijn, leer de lessen van het medicijnwiel en het leven zal er anders uit gaan zien omdat je niet meer hoeft te begrijpen omdat je weet. Dat is het geheim van de sjamaan; hij die wijs is, hij die weet! Sjamaan bewustzijn is overal en geen voorrecht voor enkelen. We bezitten het allemaal, durf het aan te boren. sjamaan bewustzijn

meer weten over medicijnwielen, kijk eens rond op onze website en geeft je op voor een basistraining in Amsterdam of Rotterdam of voor een weekend in Groet sjamaan bewustzijn

 

 

Sjamanen opleiding succesvol afgesloten

Een jaar waarin we hebben leren zien, doen, stromen en uiteindelijk tot zijn kwamen. zes dappere mensen die diep durfde te kijken, ver durfde te mikken, stil konden zijn, gevoelig konden zijn, geaard waren, gevlogen hebben… kortom een jaar in een  achtbaan afgesloten hebben en in sjamaan “zijn” kwamen. De innerlijke wijze wakker hebben gemaakt, de innerlijke sjamaan gevonden die hen de weg wijst in hun spirituele weg. De nieuwe jaargroep start in september 2013, mee doen kan, kijk hier voor meer informatie

 

 

 

 trommels maken bij sjamaan.nl

8 september is het weer trommels maken bij sjamaan.nl Deze maal wel op een heel unieke manier, namelijk in samenwerking met een roedel paarden en de boom sjamaan Jeroen Heindijk. Dat lijkt misschien overdreven maar een echte mooie en werkelijk powerfull sjamanendrum is het spirit weef werk van drie spirits; paard, boom en jij die hem bouwt. Ieder van die drie doet een offer, ieder van die drie stopt een deel van zijn spiritkracht in die trommel. Een trommel die vervolgens een entiteit wordt. Een entiteit als de trommel op deze foto. Een trommel die ik alweer 20 jaar geleden maakten bij Bertho Bastiaans op gelijke wijze en die me de kracht en de moed heeft gegeven mijn sjamanistische groepen altijd met veel liefde en vuur te geven. Wil jij zo’n trommel maken? zie hier de folder of lees hier meer en wees er bij.

Spirit of drum

Of je het wil geloven of niet maar in iedere sjamanendrum huist een geest, een spirit, een mannetje of vrouwtje dat zich de spirit of the drum weet. Hoe die daar komt en waarom dat zo is? Dat heeft alles met de leefwereld van de sjamaan te maken die als geen ander weet dat alles energie of beter nog alles spirit is. Zolang als we maar weten dat dat zo is en we er naar handelen hebben we een prachtig leven. Als we de Spirits gaan verstoren of negeren ontstaat er dis-balans. Simpeler kan ik het niet uit leggen. Je ontvangt bad karma zoals ze in het oosten noemen. In onze westerse maatschappij vol van dingen die we als levenloze slaven van ons beschouwen zijn we heel ver van deze gedachten. En toch zou het als je daar bent natuurlijk een interessant onderzoek zijn om op deze oude sjamanistisch manier naar de wereld te kijken om je heen.  trommels maken bij sjamaan.nl

 

 

 

Zomerweek 2012

video hieronder met een klankbad sessie tijdens de zomerweek 2012 in het bos naast ons sjamanendorp. na een dag van leren en proberen met allerlij geluiden durfte we elkaar in vervoering te brengen met drum, ratel, stenen, stem, Didgeridoo is een mooi voorbeeld van hoe heerlijk we het gehad hebben. Jong en oud, wijs en onwijs, iedereen was er welkom en stond open voor ervaringen en leren.

 

iedere dag iets anders

De zomerweek 2012 bestond iedere dag uit iets anders. er was een natuurdag waarin plant spirit werd onderzocht, er was een antive dag die geheel in het teken van de Lakota traditie stond en er was de geluidsdag waarvan je hier onder een fragment kan zien en horen. wil je foto’s zien van onze week? kijk dan hier eens: klik

video hier

Op zoek naar geluk bij sjamaan

De langste dag van het jaar, 21 juni, wordt in spirituele kringen uitbundig gevierd. Fotografe Angeline Swinkels maakte vorig jaar een rondgang langs zweethutten, healingsessies en trancedansfestijnen….

Rond 21 juni,  is er de halfjaarlijkse zonnewende. Een gebeurtenis die door natuurgodsdiensten en verwante spirituele bewegingen vaak uitbundig gevierd wordt. Ook door sjamanisten. Sjamanisme is het ‘oudste en meest oorspronkelijke pad van geestelijke ontwikkeling dat de mensheid kent’, is te lezen op de website van Wabke uit Groenekan (www.wabke.nl). ‘Het is de individuele zoektocht naar persoonlijke kennis en macht. Een zoektocht die eruit bestaat de denkbeeldige kloof tussen de materiële wereld en de wereld van inspiratie te overbruggen.’ Dat gaat niet vanzelf. Daarom kent het sjamanisme veel rituelen en ceremonies, waarvan fotograaf Angeline Swinkels er een aantal vastlegde als afstudeerproject aan de Fotoacademie Amsterdam. (zie bij reportage’s de serie sjamanisme in Nederland. Op zoek naar geluk bij sjamaan.

Diepere lagen

Ze was in Hilvarenbeek bij een zweethutceremonie. Wie plaatsneemt in het aardedonker van zo’n hut, omgeven door alleen gloeiende stenen, voelt ‘de buitenste lagen van het ego smelten en de diepere lagen van de ziel wakker worden’, staat te lezen op www.zweethutceremonie.nl. De zweethut helpt zo ‘het contact met je oorsprong te herstellen’. In Zaandam woonde Swinkels een trancedans-ceremonie bij. ‘Beweging is essentieel in sjamanistisch werk’, wordt geschreven op www.sjamaan.nl. ‘Al snel nadat de mens kon staan, ging hij dansen. De sjamanistische traditie is er een bij uitstek die aansluit bij deze gedachte.’ Want: ‘De trance wordt vooral bereikt in beweging.’ In Alkmaar was ze getuige van een soul-retrieval, een van de bekendste ceremoniën van het sjamanisme. Met vuur en water zuiveren de deelnemers een touwtje dat ze van de sjamaan, de toverpriester, hebben gekregen, vertelt Swinkels. ‘Onder begeleiding van drie trommelaars gaat ieder voor zich vervolgens in meditatie. Het gezuiverde touwtje geleidt de goede energie, zodat de ziel hersteld kan worden.’ Want dat is het doel van deze ceremonie: het herstellen van de oorspronkelijke ziel, die in de loop van ieders leven stukjes kwijtraakt. Op zoek naar geluk bij sjamaan.

Moeder aarde

Tot slot maakte ze in Gasselte een ‘ceremonie voor moeder aarde’ mee, onder leiding van een uit Peru overgevlogen sjamaan, die, vertelt Swinkels, maar met moeite zijn meegebrachte spullen door de douane kreeg. ‘Op de foto’s zijn de deelnemers in diepe meditatie verzonken, nadat ze een van de sjamaan gekregen middeltje op hun buik hadden gesmeerd.’ Als ‘nuchtere Hollandse’ is Swinkels na haar project niet bekeerd. Wel geïntrigeerd. En ook wel verbaasd. ‘Ze waren allemaal heel open en vriendelijk. Het is geen sekte, het heeft niets geheims. Die mensen zijn allemaal op hun manier op zoek naar geluk. Daar heb ik wel respect voor.’ Op zoek naar geluk bij sjamaan

 

Koffiedik kijken op radio 5

Omdat Koffiedik kijken mijn lust en mijn leven is, was ik om 8 uur me al professioneel over het wereld nieuws aan het buigen vandaag. Turend in een kop waar alleen nog de drap inzit iets verteld over de handelsrelatie tussen Turkijke en Nederland. Koffiedik lezen is een manier van orakelen die past bij de wereld van de sjamaan.

link naar fragment programma op de website van het programma: Wekker-Wakker! van Omroep MAX is niet meer 🙁

het lezen van de koffiedik is een manier om de toekomst te voorspellen

Reinigen ruimte en inwijden, koffiedik kijken, orakel, klankbaden

 

 

vreugde healing lichaamswerk rituelen sjamaan

Marc Kolsters, eigenaar van stones in love zegt: “Het is tijd voor iets nieuws. tijd voor: vreugde healing lichaamswerk rituelen sjamaan. Elk afscheid betekent gelijk ook een welkom. Er ontstaat pas ruimte voor nieuwe ideeen en mogelijkheden, als wij bereid zijn om het oude ook helemaal los te laten. Alles stroomt, wij laten ons meevoeren en onontdekte eilanden lonken: nieuwe wegen en avonturen, een nieuw begin!”

vorig jaar

En dat ondersteunen wij, van harte zelfs. Vorig jaar waren we op deze beurs en behandelde we 25 personen in twee dagen. Dit jaar, het laatste jaar is het dus afscheid nemen van een initiatief dat mij erg aan sprak. Marc zegt er over: “Wij willen ons afscheid graag samen met jou vieren tijdens de laatste editie van ons openhuis “List voor oog, lichaam en geest”, dat op 7-8-9 oktober 2011 in ons atelier in Boxtel wordt gehouden. In de vertrouwde ambiance organiseren wij een grote eenmalige uitverkoop van onze collecties Stones in Style sieraden, edelstenen, zoetwaterparels, bedels, hartjes, kralen en interieur.”

sessie

Naast deze uitverkoop is er ook de weldadige ontspanning van lichaam en het inspireren van geest. Want ze bieden daarnaast ook de sessies zoals tarot kaarten, edelsteen reading, een sjamanistisch powerritueel: vreugde healing lichaamswerk rituelen sjamaan, handlezen, bloemenreading, helende reizen, kindertolk, shiatsu en voetreflexmassages. Voor de laatste keer een zinnenprikkelende mix van schoonheid, pure ontspanning, ontdekken en gewoon heerlijk genieten.

intresse?

Als je geinteresseerd bent in een van de sessies of naar de uitverkoop wil komen, kun je mailen naar love@stonesinlove.com voor een persoonlijke uitnodiging en meer informatie.
Alle aangeboden sessies staan in het teken van een nieuw begin.
– Tarot: de kaarten geven je inzicht in jezelf, jouw vragen en waar je momenteel in het leven staat. Heel inspirerend ! Tarot wordt gegeven door Guido van voelcoaching.nl en Marian van spiritueelentertainment.nl

vreugde

Sjamaan: JA natuurlijk: vreugde! Staat jou iets in de weg om voluit te leven? vreugde healing lichaamswerk rituelen sjamaan kan het antwoord zijn of te wel een sjamanistische massage en lichaamswerk ritueel dat diepe indruk maakt. Het trekken van een kaart is nog maar het begin van een zinderende ontdekkingsreis die via trance, massage en healing je brengt naar waar je wezenlijk wilt zijn. 3 niveaus worden tegelijkertijd aangepakt; fysiek, energetisch en spiritueel. Deze krachtige sessies worden gegeven door het duo Mara & Peter van Maravanzandwijk.nl & sjamaan.nl

 

De Nieuwerkerkse groep is eigenlijk zeven vrouw sterk maar twee laten het zo structureel afweten dat we eigenlijk wel kunnen spreken van een kwintet. Deze vijf kwamen vanavond bijeen zonder veel focus op wat er moest gebeuren. Dat kwam niet omdat er een gebrek aan informatie was. Er waren dromen genoeg alleen lukt het ons niet er soep van te maken. Als er al een focus is, dan gaat die vooral over het feit dat iedereen er vanavond met zijn eigen focus ingaat. We beginnen met een lange ronde hoe zit jij er bij vanavond. Er is nog steeds veel in beweging. Voor een aantal is het een terugkerende uitdaging. Voor andere zijn er nieuwe uitdagingen te gaan. Maar alles gebeurt wel met een heftigheid die veel vragen oproept en steun nodig maakt.

Na deze lange hoe gaat het met jou ronde, heeft Sandra een mooie meditatie voor ons over ruimte. We vergroten onze eigen ruimte en ervaren de stilte in die ruimte. Daarna maken we ons op om naar buiten te gaan zodat ieder met zijn eigen focus een ritueel kan doen. Ik zal de dood van een Sjamaan doen omdat ik de vorige keer ondersteund heb en zelf niet heb kunnen meedoen. Ik ga dus al in stilte. Liesbeth krijgt vlak voor we bij ons eigen hexen veld zijn door dat we daar niet moeten zijn en krijgt nieuwe coördinaten door. Dat betekent dat we dwars door een hoog ongemaaid veld met kruiden lopen tot we op een wat groter veld uit komen. Helemaal verstopt van de wereld. Alleen met de kikkers, de broedende Fazant en de hoog in de lucht cirkelende reiger. De groep maakt zijn eigen kamp klaar en ik zonder me verder af van hen. Hoor ze zingen en trommelen maar zie ze al niet meer als ik een plek voor mezelf inricht.
Ik neem één voor één afscheid van alle bekenden. Vertel ze dat ik nu dood ga maar dat het er een andere Peter voor in de plaats komt. Na wat een uur leek, had ik iedereen op de hoogte gebracht en ging ik terug de meditatie in. Alleen deze keer was ik meteen bij de Plejaden, werd daar uit elkaar gehaald en op nieuw gemonteerd. Hier en daar met een nieuw onderdeel. Klaar voor de volgende ronden. Toen ik weer hier en Nu was, terug op die plek in ons Hitlandse bos kwam er geluid uit mijn keel, was er muziek, werd er gezongen. Van blijdschap over de geslaagde operatie. Terug naar de cirkel waar de dames al naar me uit keken. Vooral Angelique die helemaal onder de bulten zat en het liefst richting huis en zalf ging.. We besloten ons rondje nog daar in het hoge gras te doen. Wat bleek Liesbeth was tijdens de meditatie thuis al richting Plejaden geschoten en kwam nu eigenlijk pas weer een beetje terug. De andere waren allemaal met hun proces bezig geweest en vertelden over de dingen die ze daar geleerd hadden. Het was kortom weer een leerzame avond geweest. Terug door het hoge gras naar de weg, naar de anti jeuk zalf!