Tag Archief van: toekan

De voorbereiding van deze grootmoeder had me een beetje met mijn handen in mijn haar gebracht. Want hoe rijk de aanwijzingen meestal zijn in het boek van Jamie Sams (De dertien oorspronkelijke Clanmoeders – Jamie Sams ) over de grootmoeder, grootmoeder juni is een best mens maar ik zag weinig relatie met rituelen om de energie van deze Oma neer te zetten. Het duurde tot de ochtend van die 9 juni voor het kwartje viel. Deze Heyoka grootmoeder had zo haar eigen truckjes om mij een lesje te leren. Vertrouwen Peet, altijd maar weer vertrouwen. Maar goed met 6 mooie mensen en alweer een reünie van oude gezichten (waar komt het allemaal vandaan) werd het natuurlijk toch weer een prachtige avond. Het rondje vooraf was al veel belovend. De helft van de lessen werd al aangeraakt door de dingen die ter sprake kwamen uit het weerbericht; hoe zit je er bij. Over hoe moeilijk het is waarheid te spreken, te spreken van uit je hart, hoe verwarrend het is onze weg te vinden en hoe verlossend de lach is.
Grootmoeder van Juni is de gids die voorgaat bij het ontwikkelen van vertrouwen dat nodig is om in het woud van de eigen verwarring “onze” weg te vinden. En dat doen we door te lachen om onze angsten. Ons te onthechten van zelf geschapen demonen als drama en de neiging lijden te creëren.
De les van de grootmoeder is dat we door altijd de waarheid te spreken vanuit onze eigen heilige ruimte in staat zijn die verwarring te overbruggen. Onze weg te vinden omdat we oprecht zijn en vanuit ons hart leven. Maar de waarheid spreken wat is dat.. want wat voor jou waar is, is voor een ander heel anders. Dus wat waarheid is kan ook op oordelen gaan lijken. En dat helpt je geen stap verder. Daarom is de groetmoeder een verhalen vertelster. Je spiegelt als het ware je waarheid door het in een verhaal te verpakken. Een ervaring van jezelf, jouw waarheid dus zonder oordeel. En de ander krijgt de ruimte om die waarheid op zijn eigen manier te horen en toe te passen. Het is geen directe aanval maar een les die je aangereikt krijgt. Daar hebben we mee geoefend, nadat we eerst contact hadden gehad met onze bloedverwanten. Zeven generaties terug, zeven generaties vooruit. Met de vraag hoe kan ik waarheid spreken van uit mijn heilige ruimte. En dat lukte eigenlijk bij iedereen prima. Niet meteen in één keer maar met wat oefenen met elkaar lukte het ons toch om de boodschap te begrijpen en hem toe te passen. Na de pauze had ik een Lodge gebouwd en heeft iedereen er contact kunnen maken met de twee vogels die de grootmoeder in haar dromen altijd bezoeken. De Ekster, die er is om andere te verlossen van hun pijn (luister naar je ongemakken) en de Toekan die met zijn grote toeter als waarschuwing systeem dient (behoed je voor fysieke schade).

De ervaringen waren zonder uitzondering fantastisch. Dat heeft naast de grootmoeder die er in al haar kracht en pracht bij was ook te maken met de groep die in een halve cirkel om de Lodge zat, focus hadden op goede ervaring voor wie in de Lodge was, ratelde, zong dat het een lieve lust was. De Ekster was veel actief als genezer. Haalde met zijn snavel energie weg bij mensen en verbouwde tot grote schrik een van de nieuwe mensen haar helemaal door haar vlees uit elkaar te trekken en daarna weer in elkaar te zetten. Iedereen is nog helemaal vol van alle ervaringen als ik mijn dank uit spreek voor al het moois dat we hebben mogen ontvangen en sluit af.