Tag Archief van: vuurslang

We pasten er maar net in. Zal je altijd zien als de energie hoog is, is de groep ook groot. Meriam Windmeijer assisteert me vanavond en heeft persoonlijke ervaringen met de donder en ze heeft de nodige materialen verzameld die met donder gelinkt zijn. We beginnen door de poort op het westen te openen en daar de kwaliteit van de donder expliciet ook uit te nodigen. Daarna laat ik iedereen een plekje in de ruimte zoeken met de focus op gemak. Daar beginnen we met ons heel goed en heel diep te gronden. In het rondje vertellen verschillende mensen dat ze dit al als heel prettig hadden ervaren. Merkte dat ze helemaal niet gegrond waren. Samen nodigen we de wind uit de wolken boven ons op te jagen en de elektrische lading op te bouwen tot er een ontlading kan plaats vinden. We nodigen de donder uit door ons naar de aarde te gaan en daar op te ruimen wat er niet (meer) hoort. Dat werkt goed door dat Meriam en ik de donder daarbij helpen. Ik doe dat door Crazy Horse daarbij uit te nodigen. Deze had ik tijdens mijn paardentrom avontuur leren kennen als de spirit die mij kan helpen bij het hanteren van donder energie. Meriam heeft zo haar eigen bronnen en knalt er ook lustig op los. Na dat we het met elkaar besproken hebben doen we eerst en groep healing voor de vader van een van de vrouwen die beloofd had om op afstand met haar familie te werken voor hem. Ook hier gebruiken we maar nu een uitgeklede versie van de donder. Meriam gaat samen met de vrouw in het midden zitten (rug aan rug) en de rest staat er in een cirkel omheen. Zij brengen de energie in de cirkel waar Meriam en Carla hem bundelen en focussen op de vader van Carla. Willem heeft zo zijn heel eigen inzicht en komt tot de conclusie dat hij de Lakota traditie prima kan mixen met het ritueel. Hij werkt met de Sundance energie die hij als geen ander kent. Hij ziet de driehoek, subject, spirit en zijn eigen rol als geen ander voor en werk vanuit dat besef mee aan het ritueel. Hierna gaat iedereen de ruimte uit om koffie te drinken en kunnen Meriam en Carla even afsluiten en door praten.

Na de pauze praten we eerst lang en indringend over het waarom van de donder energie. En dat het goed is kennis te hebben van deze energie omdat hij ook een vertegenwoordiger is van de oplopende energie op aarde en dat het goed is als je weet hoe je er mee om kan gaan, hem kan aarden. We herhalen de oefening van voor de pauze alleen nu vanuit het perspectief van de aarde slang (geaard en liggend, kronkelend op de grond als slangen). De donder wordt vertegenwoordigd door de hemelse vuur slang. Opnieuw komt de donder je lichaam binnen en laat je hem de aarde ingaan nadat hij je tot op je bloedvaten heeft gereinigd. We sluiten de avond af op tradionele wijze; met een healing. Op het altaar liggen allerlei materialen die verbinding hebben met donder. Onderzoek ze in een healing situatie en leer er mee werken was de opdracht. In vier stelletjes van drie gebeurt dat op een mooie manier. In de groep waar ik zat werd met een speciaal kwarts kristal en stukjes spiegel gewerkt. Er waren er ook die met dondervogel werkte en een speciaal groepje werd gevormd rond Meriam die met de beide Esthers een vleermuis gebruikte om contact te maken met de donder via dieren energie.
Bij het dankzeggen was iedereen muisstil en geraakt van zoveel mooie donder energie.